Monica Holmner - Reumatikerförbundet

Monica Holmner


Ledning

E-post: [email protected]

Mobil: 0733 837464

Monica har startat upp Riksföreningen för systemisk skleros och är dess ordförande.

  • Är Reumatikerförbundets representant i FESCA (den internationella paraplyorganisationen för systemisk skleros).
  • Är ledamot i Funktionsrätt Sörmland och Regionens råd för funktionshinderfrågor.
  • Medlem i Reumatikervärldens redaktionsråd.
  • Är forskningspartner.

Har arbetat som speciallärare, varit företagare med personligt ansvar för ekonomi. Det intressepolitiska arbetet anser hon vara viktigt, då postnumret inte ska avgöra vilken vård du får.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng