Hem » Personer » Monica Holmner

Monica Holmner


Ledning

E-post: [email protected]

Mobil: 0733 837464

Monica har startat upp Riksföreningen för systemisk skleros och är dess ordförande.

  • Är Reumatikerförbundets representant i FESCA (den internationella paraplyorganisationen för systemisk skleros).
  • Är ledamot i Funktionsrätt Sörmland och Regionens råd för funktionshinderfrågor.
  • Medlem i Reumatikervärldens redaktionsråd.
  • Är forskningspartner.

Har arbetat som speciallärare, varit företagare med personligt ansvar för ekonomi. Det intressepolitiska arbetet anser hon vara viktigt, då postnumret inte ska avgöra vilken vård du får.