Reumatikerförbundet reagerar och agerar

Ett av Reumatikerförbundets mål är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Därför driver Reumatikerförbundet frågor på en mängd olika områden, allt från hur hälso- och sjukvården fungerar, hur sjukförsäkringen är konstruerad, att arbetsmarknaden är tillgänglig för alla till att det behövs mer forskning om reumatiska sjukdomar.

Förbundet har arbetat upp ett stort nätverk vilket är nödvändigt för att bli en framgångsrik organisation som beslutsfattare och myndigheter lyssnar på. Förbundet:

  • svarar på remisser
  • deltar i debatter 
  • föreläser 
  • deltar på seminarier
  • medverkar i utredningar 
  • uppvaktar regering, riksdag och myndigheter. 
  • skriver debattartiklar och insändare
  • är aktiva i sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?