Hem » Press » Reumatikerförbundet reagerar och agerar

Reumatikerförbundet reagerar och agerar

Ett av Reumatikerförbundets mål är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Därför driver Reumatikerförbundet frågor på en mängd olika områden, allt från hur hälso- och sjukvården fungerar, hur sjukförsäkringen är konstruerad, att arbetsmarknaden är tillgänglig för alla till att det behövs mer forskning om reumatiska sjukdomar.

Förbundet har arbetat upp ett stort nätverk vilket är nödvändigt för att bli en framgångsrik organisation som beslutsfattare och myndigheter lyssnar på. Förbundet:

  • svarar på remisser
  • deltar i debatter 
  • föreläser 
  • deltar på seminarier
  • medverkar i utredningar 
  • uppvaktar regering, riksdag och myndigheter. 
  • skriver debattartiklar och insändare
  • är aktiva i sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter