Reumatikerförbundet reagerar och agerar - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet reagerar och agerar

Ett av Reumatikerförbundets mål är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Därför driver Reumatikerförbundet frågor på en mängd olika områden, allt från hur hälso- och sjukvården fungerar, hur sjukförsäkringen är konstruerad, att arbetsmarknaden är tillgänglig för alla till att det behövs mer forskning om reumatiska sjukdomar.

Förbundet har arbetat upp ett stort nätverk vilket är nödvändigt för att bli en framgångsrik organisation som beslutsfattare och myndigheter lyssnar på. Förbundet:

  • svarar på remisser
  • deltar i debatter 
  • föreläser 
  • deltar på seminarier
  • medverkar i utredningar 
  • uppvaktar regering, riksdag och myndigheter. 
  • skriver debattartiklar och insändare
  • är aktiva i sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng