Årliga träffar med politiker

Två gånger om året har Reumatikerförbundet som traditition att bjuda in politiker till informella träffar i form av en middag och ett luciakaffe.

Träffarna kan ha lite olika tema beroende på vad som är på gång i riksdagen eller så har vi från Reumatikerförbundet med oss ett förberett underlag som vi lyfter. Ofta blir det lite både och.

Det är ledamöter i riksdagens social- och socialförsäkringsutskott som bjuds in till en trevlig middag i riksdagens gästmatsal och till det årliga luciakaffet bjuds riksdagsledamöter in.

Bjudningarna är ett utmärkt sätt för oss att diskutera viktiga frågor lite mer informellt och det är inte ovanligt att vi överlämnar öppna brev eller ”önskelistor” till politikerna.  

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?