Bostadsanpassning

Det behövs bra bostadsanpassning för att varje människa ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Därför har Reumatikerförbundet tillsammans med Personskadeförbundet, RTP, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, varit med och byggt ett kunskapscenter där kunskap och information om bostadsanpassning samlas.

Med hjälp av en portal på nätet är informationen tillgänglig oavsett var man bor i Sverige. 

Projektet drivs vidare av de övriga förbunden. Läs mer på Bostadscenter.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?