Bostadsanpassning

Det behövs bra bostadsanpassning för att varje människa ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Därför har Reumatikerförbundet tillsammans med Personskadeförbundet, RTP, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, varit med och byggt ett kunskapscenter där kunskap och information om bostadsanpassning samlas.

Med hjälp av en portal på nätet är informationen tillgänglig oavsett var man bor i Sverige. 

Projektet drivs vidare av de övriga förbunden. Läs mer på Bostadscenter.