Hem » Press » Reumatikerförbundet reagerar och agerar » Fem steg mot arbetet

Fem steg mot arbetet

Vägen till arbetsliv för reumatiker och andra kroniskt sjuka. Reumatikerförbundets mål är att så många som möjligt ska kunna delta i arbetslivet, inte alltid på heltid men så mycket de egna förutsättningarna tillåter. Då måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att lyckas med vårt mål. Dessa presenterar vi i en ”trappa” med fem steg.

Steg 1: Hälso- och sjukvård
Det finns stora skillnader mellan landsting, och vilken vård och behandling man kan få. Likabehandlingsprincipen borde gälla oavsett om det handlar om läkemedel, operationer eller tillgång till specialist. 

Steg 2: Medicinsk rehablilitering
Allt som sjukvården erbjuder för att den enskilde ska fungera så bra som möjligt är medicinsk rehabilitering till exempel sjukgymnastik, arbetsterapi och smärtlindring. Rehabilitering är att få människor med kronisk sjukdom att fungera i vardagen och i arbetslivet. 

Steg 3: Sociala förutsättningar
Självklart är det lättare att tackla en sjukdom med ett gott socialt nätverk, här kan Reumatikerförbundet spela en stor roll. Annat bra är regelbunden motion, god och tillgänglig kollektivtrafik och effektiva hjälpmedel. 

Steg 4: Socialförsäkringssystemet
Bland det viktigaste för att få kroniskt sjuka tillbaka till arbetsmarknaden är ett flexibelt socialförsäkringssystem, både för arbetstagarens och för arbetsgivarens skull. Sjukförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring för den som inte kan arbeta fullt ut. Ingen ska bli fattig på grund av sin sjukdom.

Steg 5: Förutsättningar för arbete
De flesta anpassningar av arbetsplatser är bra för alla arbetstagare. Höj- och sänkbara skrivbord är bra även för friska ryggar. Flexibla arbetstider och förståelse för den funktionsnedsattas speciella situation är en tillgång för alla. Arbetsgivarens inställning är viktig, samhället kan också erbjuda stöd genom lönebidrag, lägre arbetsgivaravgifter eller högkostnadsskydd för individen och arbetsgivaren.