Hem » Press » Reumatikerförbundet reagerar och agerar » Om vården ändå kunde flyga

Om vården ändå kunde flyga

Ökad kunskap ger säkrare vård anser Reumatikerförbundet. Det är lätt att debatten stannar vid vårdens strukturer och organisation. Att prata patientsäkerhet utan att involvera patienterna är resultatlöst anser vi.

Sjukvården är en högriskbransch likt flyget med många inbyggda risker. För att minimera dem och ro iland utmaningen om en patientsäker vård måste patienten ses som en självklar part i vårdmötet. Patienter som vill ska få möjlighet till rätt kunskap och insikt om sin sjukdom. För ett lyckat vårdresultat måste patienten vilja vara delaktig och följsam till den behandling som erbjuds, säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

Om vården ändå kunde flyga – Patientsäkerhet