Remisser - Reumatikerförbundet

Remisser

Här hittar du våra senaste remissvar.

Remissvar: God och nära vård

Remissvar: God och nära vård, SOU 2020:19 Reumatikerförbundet har ca 46 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård ...

Remissvar: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2020

Remissvar: TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng