Remisser

Här hittar du våra senaste remissvar.

Remissvar: God och nära vård

Remissvar: God och nära vård, SOU 2020:19 Reumatikerförbundet har ca 46 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård ...
Läs Mer

Remissvar: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2020

Remissvar: TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få ...
Läs Mer