Reumatikerförbundet i Almedalen 2015 - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet i Almedalen 2015

Vi kommer att synas och höras i Almedalen, både med egna seminarier och genom att deltaga i andras. 

Reumatikerförbundet kommer även i år att vara I Amedalen under politikerveckan som börjar i slutet av juni. Särskilt  under ett supervalår är det viktigt att vara med och synas som opinionsbildare. Vi kommer dels att ordna egna seminarier och dels knyta kontakter med opinionsbildare.. 

Vi kommer att genomföra två olika seminarier under veckan

Vårt första seminarium handlar om värdeskapande behandling vid inflammatoriska sjukdomar. Vilken forskning och vilka sjukvårdsresurser behövs för att personer med sjukdomar i rörelseorganen snabbare kommer tillbaka till arbete? Bör forskning riktas mot kostnadseffektiva åtgärder i framtiden? Det finns kunskapsluckor i behandling med biosimilarer, professionen och patientföreningarna är positiva till att bidra till att skapa evidens.

Det andra seminariet heter ”Skapas framtidens hälsa med modern sjukvårdsorganisation och eHälsotjänster?”Panelsamtalet kommer att handla om den moderna patientens delaktighet och insyn i sin egen vård och behandling. 

Vi kommer att rapportera löpande från Almedalen

Du kan följa vad vi gör i Almedalen på vår hemsida, Facebook, Twitter och på Annes bildblogg. När Almedalsveckan är över kommer vi att följa upp våra utspel med exempelvis debattartiklar, samt knyta ihop detta med vårt valarbete.

Bakgrund om Almedalsveckan

Almedalsveckan på Gotland i Visby har arrangerats i över 40 år. Det hela började med att Olof Palme talade från ett lastbilsflak 1968 och sedan dess har Almedalsveckan ökat i betydelse från är till år. Förra året deltog över 20 000 personer och drygt 700 journalister bevakade vad som hände under Almedalsveckan.

Bjud gärna in oss

I Sverige finns drygt en miljon personer som har en reumatisk sjukdom. Vi är Sveriges största patientorganisation och vi vill synas och höras under Almedalen. Bjud därför gärna in oss till dina arrangemang. Vi talar om jämlik vård, patientcentrerad vård, ehälsa och journal via nätet, samt om sjukvårdens utveckling, med mera.

Kontakta gärna

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, 070-522 25 65
Christina Fjellström, intressepolitisk ombudsman, 070-713 08 80
Nina Unesi, pressekretare, 070 190 35 60

Samtliga är i Almedalen under tiden 28 juni – 3 juli.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng