Sjukförsäkringen - Reumatikerförbundet

Sjukförsäkringen

Debatten om sjukförsäkringen är fortfarande högst aktuell. Reumatikerförbundet likt många andra är fortfarande inte nöjda med denna reforms utformning. Under 2011 fick vi bevittna ett politiskt prestigespel där våra medlemsgrupper, människor med kroniska sjukdomar, blev drabbade i ett system som varken gav dem behandling, rehabilitering eller arbete. Debatten om sjukförsäkringens utformning kommer med största sannolikhet fortsätta även detta år.

Vi var en av de första att applådera tillsättandet av en parlamentarisk utredning om sjukförsäkringen. Den har fått ett omfattande uppdrag som ska slutredovisas 2013. Men vi har också varit glasklara med att det måste till justeringar i nuvarande system för att inte våra grupper ska komma i kläm. Vi såg av den anledningen med tillförsikt fram emot det regeringen presenterade under våren 2011. ”justeringar av undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen” som det stod i promemorian, i syfte att sjuka människor inte ska hanteras oskäligt. Men vad betydde egentligen det? Det vi också har varit tydliga med är att lagstiftningen måste ändras så att den försäkrade prövas mot den arbetsmarknad som existerar och mot ett arbete som är normalt förekommande, lämpligt och tillgängligt för den försäkrade. Vi väntar, men vårt tålamod tryter.

Översyn av sjukförsäkringen och förslag till förbättringar

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng