Vi både vill och kan arbeta

För många som får en reumatisk sjukdom kan det innebära stora förändringar i livet, och viktiga frågor dyker upp. Finns det bot, kan jag jobba kvar på min arbetsplats, vilken behandling behöver jag, måste jag vara sjukskriven, vilka rättigheter har jag osv.

Vi vet att bland våra medlemmar ligger medelinkomsten lägre än normalinkomsten i samhället. Ett skäl till det är givetvis att många inte arbetar fullt ut och ovanpå det tillkommer kostnaderna för sjukvård, läkemedel, hjälpmedel mycket annat som kan kopplas till sjukdomen vilket givetvis påverkar den egna ekonomin. För Reumatikerförbundet är frågor om arbete, sjukvård, sjukförsäkring, färdtjänst, läkemedel viktiga.

Reumatikerförbundet säger:

  • Alla ska ha rätt till snabb behandling och snabb diagnos
  • Alla ska ha rätt att arbeta men utifrån sina förutsättningar
  • Sjukförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring
  • Handikappersättningen ska ge kompensation för merkostnader
  • Jämlik vård över landet
  • Ändamålsenlig rehabilitering
  • Mer pengar till forskning om reumatiska sjukdomar

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?