Vi både vill och kan arbeta - Reumatikerförbundet

Vi både vill och kan arbeta

För många som får en reumatisk sjukdom kan det innebära stora förändringar i livet, och viktiga frågor dyker upp. Finns det bot, kan jag jobba kvar på min arbetsplats, vilken behandling behöver jag, måste jag vara sjukskriven, vilka rättigheter har jag osv.

Vi vet att bland våra medlemmar ligger medelinkomsten lägre än normalinkomsten i samhället. Ett skäl till det är givetvis att många inte arbetar fullt ut och ovanpå det tillkommer kostnaderna för sjukvård, läkemedel, hjälpmedel mycket annat som kan kopplas till sjukdomen vilket givetvis påverkar den egna ekonomin. För Reumatikerförbundet är frågor om arbete, sjukvård, sjukförsäkring, färdtjänst, läkemedel viktiga.

Reumatikerförbundet säger:

  • Alla ska ha rätt till snabb behandling och snabb diagnos
  • Alla ska ha rätt att arbeta men utifrån sina förutsättningar
  • Sjukförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring
  • Handikappersättningen ska ge kompensation för merkostnader
  • Jämlik vård över landet
  • Ändamålsenlig rehabilitering
  • Mer pengar till forskning om reumatiska sjukdomar

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng