Pris för patientnära forskning om axial spondylartrit - Reumatikerförbundet

Pris för patientnära forskning om axial spondylartrit

Helena Forsblad d’Elia, professor i reumatologi får pris för sin patientnära forskning om axial spondylartrit. Helena har sedan många år engagerat forskningspartners för att få ett tydligt patientperspektiv i sina studier.

Genom sin patientnära forskning bidrar hon på ett betydande sätt till att många människor med reumatisk sjukdom får en förbättrad livskvalitet. Med en lång en lång forskningskarriär innehar hon sedan 2020 en kombinationsprofessur i reumatologi vid Göteborgs universitet och är överläkare vid reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon blev tidigt intresserad av kliniska frågeställningar och speciellt skelettpåverkan vid reumatisk sjukdom och har främst gjort banbrytande insatser inom forskning av axial spondylartrit.

Nu belönas hon med Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium på 150 000 kronor. Stipendiet delas ut till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Årets stipendium delades ut den 14 september 2022 i samband med Reumadagarna i Göteborg.

På bild Dan Henrohn (Pfizer), Helena Forsblad d’Elia och Lotta Håkansson.
Foto: Jan Torbjörnsson

Det känns väldigt roligt att få detta stipendium av vår patientförening Reumatikerförbundet i samarbete med Pfizer. Det är ett slags erkännande som bidrar till att lyfta forskningen om axial spondylartrit. Som göteborgare känns det också extra kul att få stipendiet just vid Reumadagarna i Göteborg,
— Helena Forsblad d’Elia.

Hela prismotiveringen

Professor och överläkare Helena Forsblad-d’Elia har en lång forskningskarriär och innehar sedan 2020 en kombinationsprofessur i reumatologi vid Göteborgs Universitet. Hon blev tidigt intresserad av kliniska frågeställningar och speciellt skelettpåverkan vid reumatisk sjukdom. Helena beskrev sambandet mellan den periartikulärt nedsatta bentätheten och generaliserad osteoporos vid reumatoid artrit. Hon har därefter främst gjort banbrytande insatser inom forskning av axial spondylartrit vad gäller riskfaktorer för sjukdomsutveckling, nedsatt livskvalitet samt skelettpåverkan.

Forskningen har varit baserad på såväl väldefinierade kohorter av patienter med Ankyloserande Spondylit som på nationella registerstudier. Forskningen som vunnit internationell uppmärksamhet har hela tiden varit grundad på patientnära frågeställningar och har involverat forskningspartners sedan 2008. Hennes pågående och planerade projekt kommer få stor betydelse för förbättrad livskvalitet för många patienter med reumatiska sjukdomar, i synnerhet de med AS diagnos.

Helena har i ett nationellt perspektiv i över ett decennium förutom att vara ledande forskare inom detta område, även aktivt arbetat med implementering av ny kunskap genom såväl läroboksförfattande, som expert i Socialstyrelsens riktlinjearbete och genom sitt arbete med de årliga uppdateringarna av Svensk Reumatologisk Förenings behandlingsriktlinjer. Helena bedriver fortsatt sin forskning med longitudinell uppföljning av patienter med axial spondylartrit, med syfte att på ett unikt sätt undersöka hur sjukdomen samverkar med det naturliga åldrandet. Hon har en stor handledningserfarenhet och är fortsatt djupt involverad i undervisning av studenter, yngre kolleger och doktorander.

Sammanfattningsvis har Helena haft stor betydelse för ett förbättrat omhändertagande av patienter med axial spondylartrit och är ett föredöme i att bedriva patientnära forskning, både genom sina tidigare insatser och i sitt nuvarande arbete.

Om Nanna Svartz-stipendiet

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänheten.

För mer information om priset, var god kontakta: Eva-Maria Dufva, enhetschef forskning och intressepolitik, Reumatikerförbundet, telefon: 072 – 507 80 37, [email protected]

Tidigare mottagare av stipendiet finns på denna länk: Till Nanna Svartz minne

Mer att läsa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng