Hem » Nyheter » Rapport från Socialstyrelsen om riskgrupper för svår covid-19

Rapport från Socialstyrelsen om riskgrupper för svår covid-19

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. i fredags eftermiddag (2020-04-17) lämnade de sin rapport till regeringen som de tagit fram i samråd med Folkhälsomyndigheten och med hjälp från Försäkringskassan. Här följer rapporten i korthet.

Riskgrupperna

Personer som tillhör någon eller flera av de grupper som finns i listan nedan har förhöjd risk för att få en mer allvarlig form av sjukdomen covid-19. För den som har en eller flera faktorer från mer än en grupp ökar risken ytterligare.

  • Ålder från 70 år uppåt
  • Aktiv cancersjukdom
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom
  • Samtidig har mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), högt blodtryck, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
  • Fetma (BMI >39)
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för coronaviruset och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

I den förtydligande texten för den sista riskgruppen i listan ovan skriver socialstyrelsen:

Immunbristsjukdomar, sjukdomar eller…behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner är exempel på hälsotillstånd och behandlingar som kan öka mottagligheten för virusinfektion eller riskerar att bidra till att covid-19 får ett mer allvarligt förlopp.

Socialstyrelsen, 2020-04-17 Dnr 5.7-13632/2020

Den som bor tillsammans med person i riskgrupp

I rapporten skriver socialstyrelsen att den som bor tillsammans med någon som har förhöjd risk enligt listan bör ”tillfälligt avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas”.

Detta för att skydda den som löper större risk att drabbas hårdare av en covid-19-infektion.

Hur ska man få ersättning?

Socialstyrelsen har samarbetat med försäkringskassan när det gäller förslag kring utbetalningarna till de som har rätt till ersättning. De tar upp utmaningen med att få till en kostnads- och tidsmässigt effektiv modell för hanteringen av utbetalningarna. De lämnar flera förslag som går ut på att den som söker ersättning måste lämna någon typ av medicinskt underlag som visar att hen tillhör någon av de identifierade riskgrupperna. Gemensamt för förslagen är att handläggningen ska kunna påskyndas för att personer i riskgrupper inte ska utsättas för onödig smittorisk, samtidigt som det finns måste finnas möjlighet till någon form av kontrollfunktion så att ersättningen inte missbrukas.

Fortfarande otydligt

I Reumatikerförbundets skrivelse till Socialstyrelsen och Socialdepartementet tryckte vi på vikten av ett förtydligande av vilka riskgrupperna är . Vi framförde också vår åsikt att riskgrupperna bör få möjlighet att stanna hemma från arbetet under covid-19 epidemin, med ersättning från Försäkringskassan. Vi är glada över rapporten från Socialstyrelsen som faktiskt arbetats fram under väldigt kort tid! Extra glada är vi över att de dessutom tagit med de personer som bor med någon i en riskgrupp, och att även de bör få ersättning från Försäkringskassan om de behöver stanna hemma från arbetet.

Däremot finns det fortfarande otydligheter i definitionen av riskgrupperna, och då specifikt i riskgruppen ”Annat allvarligt hälsotillstånd”. Vi har varit i kontakt med Svensk Reumatologisk Förening och fått svar på flera frågor. Svaren från SRF finns här!

Vi har också bett om ett förtydligande från Socialstyrelsen. Här finns information om svaret!

Vad händer nu?

Regeringen kommer förhoppningsvis fatta beslut kopplat till rapporten från Socialstyrelsen inom kort. Innan de har fattat beslut är det ingen idé att kontakta vårdgivare eller myndighet för att få veta mer. Så fort det finns ytterligare information lägger vi upp det här på vår hemsida, och ger dig råd om hur du kan agera.

Här finns hela Socialstyrelsens rapport

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Facebook-kommentarer

1 reaktion på ”Rapport från Socialstyrelsen om riskgrupper för svår covid-19”

  1. Pingback: Förtydligande om riskgrupp

Kommentarer är stängda.