Remissvar: God och nära vård - Reumatikerförbundet

Remissvar: God och nära vård

Remissvar: God och nära vård, SOU 2020:19

Reumatikerförbundet har ca 46 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård och egenvård. Hur vården och samhällets trygghetssystem fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och jämlikhet som råder är viktigt för att uppnå en god och nära vård för våra grupper. I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat.

Reumatikerförbundets remissvar
Vården ska organiseras och utgå från individens förutsättningar och behov. Vi ser mycket positivt på utredningens ambition att skapa incitament för förändringar som kan leda hälso- och sjukvården i den riktningen.

Vi saknar ett skarpt förslag när det gäller att funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ska finnas i alla kommuner. Vi drev frågan om detta i valet 2018, då det är en viktig funktion för många med sjukdom i rörelseorganen. I juni kom ett sådant förslag i ett annat betänkande, Sammanhållen kunskapsstyrning SOU, 2020:36. Det ser vi som mycket positivt.

Vi föreslår att patientorganisationerna ges en tydlig roll i arbetet med att utbilda medlemmarna i den egna organisationen. Vi föreslår också att vissa delar som (t ex fast vårdkontakt, individuell plan, patientkontrakt) ska ingå de patientskolor som vården ofta erbjuder. Även vårdpersonalen måste utbildas för att känna till vad som nu blir patientens rätt. Patientens rätt borde ingå som en del i alla vårdutbildningar.

Läs Reumatikerförbundets yttrande över betänkandet God och nära vård, SOU 2020:19.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng