Remissvar: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2020 - Reumatikerförbundet

Remissvar: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2020

Remissvar: TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på rapporten. Vi har tidigare påtalat just det som rapporten tar upp, hur viktigt det är att skapa förutsättningar för att driva apotek i glesbygd för en jämlik tillgång till läkemedel och rådgivning.

Reumatikerförbundets remissvar
Reumatikerförbundet tillstyrker förslagen i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets rapport. Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela landet oavsett var man bor. God tillgänglighet till vård och läkemedel är en förutsättning för en god hälsa. Förlaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som bor i glesbygd.

Läs Reumatikerförbundets yttrande över rapporten Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng