Hem » Nyheter » Remissvar: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2020

Remissvar: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket 2020

Remissvar: TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på rapporten. Vi har tidigare påtalat just det som rapporten tar upp, hur viktigt det är att skapa förutsättningar för att driva apotek i glesbygd för en jämlik tillgång till läkemedel och rådgivning.

Reumatikerförbundets remissvar
Reumatikerförbundet tillstyrker förslagen i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets rapport. Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela landet oavsett var man bor. God tillgänglighet till vård och läkemedel är en förutsättning för en god hälsa. Förlaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som bor i glesbygd.

Läs Reumatikerförbundets yttrande över rapporten Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice.

Facebook-kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.