Reuma Direkt är ett värdefullt komplement visar ny forskningsstudie - Reumatikerförbundet

Reuma Direkt är ett värdefullt komplement visar ny forskningsstudie

Reuma Direkt är Reumatikerförbundets frågelinje om olika reumatiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i rörelseorganen. En forskningsstudie visar att de som ringer till Reuma Direkt ger frågelinjen ett högt betyg.

Reuma Direkt bemannas av vårdpersonal med hög kompetens inom reumatologi, främst sjuksköterskor. De ger övergripande information kring reumatologi och om vilka former av behandlingar som finns. De ska vara uppdaterade på klinisk praxis och forskning, och hur man söker hjälp och kan manövrera i vårdkedjan.

Under ett år får frågelinjen cirka 1000 förfrågningar via samtal och mail. Variationen av frågor som frågelinjen får är stor. Många personer vill veta mer om symptom, diagnos, orsak, sjukdomsutveckling, behandlingsmetoder, om Reumatikerförbundet. En del har psykologiska bekymmer som de behöver prata med en person om.

Maria Nylander samordnar Reuma Direkt, som bemannas av 6-7 olika personer, och är även medförfattare till forskningsstudien.

-Vi strävar efter att tala personligen med frågeställaren för att kunna skapa oss en helhetsbild och ge möjligheter för båda att ställa följdfrågor. I samtalet leder ibland en fråga till ytterligare frågor och vi försöker sträva efter att ha ett resonemang kring frågor och svar där det även är viktigt att försöka få den frågande att reflektera kring sin situation i ett bredare perspektiv, säger Maria Nylander.

I forskningsstudien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften ’Musculoskeletal Care’, kan man läsa att Reuma Direkt utgör ett värdefullt komplement till andra källor inom hälso- och sjukvård, att de som ringer får verktyg för att bättre hantera sin sjukdom liksom bättre möjligheter att klara sina kommande kontakter med sjukvården. De upplever generellt en konstruktiv dialog med kunnig vårdpersonal, och att den goda tillgängligheten är betydelsefull.-Även om de som ringer i första hand ställer frågor om sin egen sjukdom händer det att även närstående hör av sig och är oroliga för sina barn som har fått en reumatisk diagnos. Jag pratade nyligen med en mamma som ringde för att få svar på vad hon kunde göra för att förbättra situationen för sitt barn, säger Maria Nylander.

Läs gärna forskningsstudien: Callers’s perceptions of their contact with a rheumatology telephone helpline.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng