Reumatiker på vänt när nya vaccin mot covid-19 kommer - Reumatikerförbundet

Reumatiker på vänt när nya vaccin mot covid-19 kommer

Med effektiva vaccin mot covid-19 runt hörnet söker Reumatikerförbundet svar på hur de kommer att användas i vården. Vad gäller för kommande vaccin mot covid-19 och reumatiker?

4 februari 2022. För aktuell information om SRF:s rekommendationer om vaccinationer och riktlinjer se: reumatiker.se/vaccinationsrad-fran-srf/

Vi har frågat Meliha C Kapetanovic, professor i reumatologi och vaccinationsexpert, som har följt utvecklingen med de nya vaccinen.

Tanken är att så många som möjligt i samhället vaccineras. Än så länge har vi inte fått några signaler att någon grupp av våra patienter skulle avstå. Vaccination med Pfizer/BioNTech-vaccin har börjat i Storbritannien och  det kommer att finnas åtminstone lite erfarenhet av detta vaccin innan det är dags för vaccination i Sverige. Vaccination kommer att övervakas noggrant och vi kommer att informera våra patienter om något oväntat skulle dyka upp.

Vad vet vi om vaccinen mot covid-19? Vad är det för slags vaccin? Finns det några läkemedel som förskrivs till reumatiker som inte rekommenderas i kombination med vaccinet?

Det finns olika typer av vacciner som har testats. Pfizer/BioNTech-vaccin förväntas godkännas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten den 29 december. Vaccinet innehåller ett syntetiskt och således inte virusproducerat messenger RNA som bär information om virusets ”spike protein” så att kroppen kan utveckla skydd mot det.  Definitionsmässigt är det inte ett levande vaccin och kan ges till personer som behandlas med läkemedel som nedsätter immunförsvaret. De andra vaccinen har olika verkningsmekanismer. Det pratas mycket om att olika grupper kommer att få olika vaccin men det vet vi inget om än.

När kommer vården kunna börja med vaccinering för personer med reumatisk sjukdom?

Reumatiker tillhör inte riskgruppen med undantag för personer med reumatisk sjukdom äldre än 70 år, de som har någon annan sjukdom som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsens lista, exempelvis fetma, lungsjukdom eller våra patienter som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst. Det pågår diskussioner om några immunsupprimerade patienter borde prioriteras.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper vaccineras först, det vill säga i januari, efter julhelgerna: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan. Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Patienter som har en reumatisk sjukdom och uppfyller något av villkoren enligt ovan kommer att kunna vaccineras redan i januari. Vaccinering av övriga reumatiker det vill säga de patienter som inte någon annan sjukdom enligt Socialstyrelsens lista kommer att erbjudas vaccination senare under våren.

Bör man vaccinera sig om man har ett pågående skov eller känner sig lite krasslig?

Svårt att säga generellt om man vågar ta vaccinet om man är lite krasslig. Om man har en pågående infektion med feber ska man avstå från vaccination och vaccinera sig när man är frisk istället. Vi vet inte än om ökad aktivitet i reumatiska sjukdomen har någon betydelse för effekt eller biverkningar av vaccinet. Om man känner sig osäker kan man höra av sig till sin reumamottagning via 1177, beskriva hur man mår och fråga om råd. Förhoppningsvis har vi fått lite erfarenhet av vaccination när det blir dags för våra patienter att ta sprutan.

I dagarna har även Svensk Reumatologisk förening uppdaterat sina rekommendationer för vårdpersonal och patienter. Den viktigaste uppdateringen är om vaccin och reumatiker.

”Alla patienter med reumatisk sjukdom kan vaccinera sig mot COVID-19. De vacciner som inom kort kommer att bli tillgängliga är inte levande vaccin. Eftersom reumatisk sjukdom och dess behandling inte i sig utgör en risk för svår COVID-19 är patienter med reumatisk sjukdom inte en prioriterad grupp. Däremot kan dessa patienter förstås vara i en riskgrupp pga andra faktorer, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

”Vi rekommenderar att man som patient med reumatisk sjukdom vaccinerar sig.

”Patienter som behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon och Ruxience) kan vaccineras 4 månader efter given behandling och behandlingen kan återupptas tidigast 2 veckor efter sista boosterdosen.”

Läs mer på: Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdaterad 2020-12-18)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng