Reumatikerförbundet godkänner tre nya produkter - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet godkänner tre nya produkter

Att kunna använda produkter och öppna förpackningar utan problem är tyvärr ingen självklarhet för människor med nedsatt handfunktion. I snart 20 år har vi erbjudit företag att testa sina produkter och få dem godkända av Reumatikerförbundet.

 -Vårt arbete med produkttester visar på vikten av att börja i rätt ände, helt enkelt att göra rätt från början. Med det arbetssättet skulle många produkter kunna bli mer lättillgängliga och mer användbara för fler. Det är ju inte bara de med reumatiska diagnoser som har svårt att komma åt/komma in i produkter/förpackningar. Vi ser mycket positivt på företag som anstränger sig för att utveckla lätthanterliga produkter och vi hoppas så klart att de blir fler.

Lotta Håkansson, förbundsordförande

Ett av de företag som under många år valt att testa sina produkter är Essity.  I somras testades tre nya produkter som nu blivit godkända av Reumatikerförbundet. Vi passade på att ställa några frågor till företagets medarbetare i projektet där de själva fick berätta mer om sitt företag, varför de väljer att testa sina produkter och vilka erfarenheter de har av att testa sina produkter. Deras hemsida hittar du här: Essity

Essity

Från vänster:

Meta Grundén, Global Brand Innovation Manager (Hand Hygiene)

Karin Jignéus, Global Product Manager (Tabletop, Wiping & Cleaning)

Magnus Falk, Global Technical Innovation Manager (Tabletop, Wiping & Cleaning)

Vad är Essity för slags företag och vad gör ni?

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag som utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar inom personlig vård, mjukpapper för konsumenter och professionella hygienprodukter och lösningar. Försäljning sker i 150 länder under många starka varumärken. Essity har sitt huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm och har ca 46 000 anställda.

Hygien och hälsa är viktigare än någonsin, och det är Essitys syfte att bryta barriärer för välbefinnande och bidra till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. Essity ska vara en positiv kraft för förändring och bryta samt övervinna de barriärer som står i vägen för förbättrat välbefinnande världen över.

De produkter vi testat och fått godkända av Reumatikerförbundet är alla inom varumärket Tork. Tork är ledande inom professionell hygien globalt och har ett utbud av dispensrar, refillprodukter och tjänster som utformats för att möta de specifika behov som finns inom toalettutrymmen, refillprodukter, industriella miljöer, kök och restauranger, så som toalettpapper, pappershanddukar, servetter, handtvål, handlotion, handsprit, avtorkningspapper, rengöringsdukar med mera.

Hur länge har ni testat era produkter och hur började det?

Vårt mål var då och är nu att så många som möjligt ska kunna använda våra produkter och därmed få tillgång till en god hygien. Vi har därför under mer än 10 år samarbetat med Lena Lorentzen, som är grundare av Design for All-metoden tillsammans med Reumatikerförbundet. Denna metod är vägledande för hur vi tar fram och utvecklar våra produkter och kan också leda till en ”Easy to use” certifiering av Svenska Reumatikerförbundet.

Under de första åren hade vi en nära dialog, diskuterade våra idéer och fick feedback på hur vi kunde utveckla våra produkter utifrån ett användarperspektiv. Och i vårt fall handlar det både om städpersonalen, som ansvarar för påfyllnad av tvålbehållarna och slutanvändaren.  Fokus har varit att göra produkterna både säkra och enkla att använda, att bidra till en bra handhygien är A och O för oss.  2014 lanserade vi de första Tork Tvålbehållarna med Easy to Use certifiering, i flera storlekar och modeller.

För servettdispensrar började vi med att inkludera Design for All-metoden under 2018/2019 när vi startade upp ett nytt innovationsprojekt som berörde en stor del av våra dispensrar. I och med det projektet satte vi upp nya mål kring dispensrarnas funktion och hanteringssteg än vad vi tidigare gjort, vi ville att alla, oavsett nedsatt handfunktion eller nedsatt rörelseförmåga, skulle ha möjlighet att på ett enkelt sätt använda och hantera våra servettdispensrar.

När man väl börjat arbeta på detta sätt i ett utvecklingsprojekt, känns det omöjligt att gå tillbaka till något annat, det är så naturligt och känns som en självklarhet.

Karin Jignéus, Global Product Manager

Hur många av era produkter har ni testat och varför valde ni att testa era produkter?

Totalt sätt har vi certifierad runt 30 dispensrar under senaste sju åren. Inom tvåldispenser sortimentet har vi flera olika designlinjer, och även olika storlekar. Totalt har vi certifierat 10 stycke dispensrar. Inom servettdispenser sortimentet är i dagsläget 6 av våra dispensrar certifierade. Vi har även certifierat de vanligast använda servetterna som används i dessa dispensrar.

Vi som företag har stort fokus på våra slutanvändare, och värnar om allas välmående.  Vi samlar in synpunkter kontinuerligt från våra kunder, för att använda i vårt utvecklingsarbete.  Metoden som ”Design for All” har tagit fram tillsammans med Reumatikerförbundet känns som mycket relevant, tydlig och den utmanar våra produkt-idéer ännu mer. Feedback som vi får under produktutvecklings stadiet höjer ribban ytterligare, och leder till att våra produkter blir ännu mer lättanvända för alla.

Meta Grundén, Global Brand Innovation Manager

Våra produkter används av många, både besökare och personal, och ett av våra mål är att de ska vara inkluderande. För våra kunder är också lättanvända produkter något som underlättar deras vardag då personalens arbete blir lättare och det bidrar till effektivitet. Testning och certifiering blir då en möjlighet för oss att säkerställa detta och samtidigt visa på en oberoende bedömning.

Var är de viktigaste lärdomarna ni fått sedan ni började med testerna?

Att det med små och relativt enkla medel går att underlätta vardagen för så många om man tidigt i utvecklingsprojekt tar med Design for All-metoden in i arbetet.

Karin Jignéus, Global Product Manager

Det har även varit väldigt givande att få vara med under testerna och höra feedback direkt från testdeltagarna, det har gett mig en helt annan förståelse för och kunskap om vilken typ av problematik det handlar om. Det kan man sen på ett mer naturligt sätt ta med vidare in i sitt arbete även när det gäller annan utveckling kring det som rör dispenserna, som tex förpackningen och hanteringen av servetterna som används till.

Efter att ha fått möjlighet att delta i ett antal tester blir det allt tydligare vilka aspekter som är viktiga att ta med i utvecklingsarbetet och det hjälper oss att bygga vårt systematiska arbetssätt så vi tar med oss detta redan från start i ett utvecklingsprojekt.

Magnus Falk, Global Technical Innovation Manager

Brukarpanelen testar förpackningar

Testning av olika produkter. Paneldeltagarna har en laptop med ett formulär där de skriver ner sina omdömen med flera variabler på förpackningens design och dess hanterbarhet. Hur lätt eller svårt är det att öppna och komma åt innehållet? För att bli godkända så ska produkterna vara lätta att öppna, använda, återförsluta och fälla ihop för återvinning.

Läs mer här om metodiken och hur det går till: Lättöppnat och lätthanterligt

Mer information om förpackningstester: kontakta Kristina Heilborn 08 505 805 28 eller e-post: [email protected]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng