Hem » Nyheter » Reumatikerförbundet har tagit emot 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Reumatikerförbundet har tagit emot 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Sedan 2009 är Reumatikerförbundet förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet. Varje år får lotteriets förmånstagare dela på lotteriets vinst.

Fjolårets överskott från PostkodLotteriet fördelades mellan 53 ideella organisationer, bland annat Rädda Barnen, Friends, Cancerfonden, Fryshuset, Scouterna, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden, WWF. 

Sedan starten 2005 har lotteriet genererat drygt 8,3 miljarder kronor till den ideella sektorn. Majoriteten av medlen är icke-öronmärkta vilket innebär att organisationen själv bestämmer till vilka projekt och insatser som pengarna ska gå till. 

Reumatikerförbundet har bland annat använt pengar för att kunna finansiera viktiga forskningsprojekt. Vi har även tack vare dessa medel kunnat ge våra patientskolor extra stöd.

Tack alla lottköpare som gör detta möjligt!

Mer information om PostkodLotteriet kan du läsa här.

#postkodeffekten

Facebook-kommentarer