Reumatikerförbundet har tagit emot 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Sedan 2009 är Reumatikerförbundet förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet. Varje år får lotteriets förmånstagare dela på lotteriets vinst.

Fjolårets överskott från PostkodLotteriet fördelades mellan 53 ideella organisationer, bland annat Rädda Barnen, Friends, Cancerfonden, Fryshuset, Scouterna, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden, WWF. 

Sedan starten 2005 har lotteriet genererat drygt 8,3 miljarder kronor till den ideella sektorn. Majoriteten av medlen är icke-öronmärkta vilket innebär att organisationen själv bestämmer till vilka projekt och insatser som pengarna ska gå till. 

Reumatikerförbundet har bland annat använt pengar för att kunna finansiera viktiga forskningsprojekt. Vi har även tack vare dessa medel kunnat ge våra patientskolor extra stöd.

Tack alla lottköpare som gör detta möjligt!

Mer information om PostkodLotteriet kan du läsa här.

#postkodeffekten

Facebook-kommentarer

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?