Reumatikerförbundet har tagit emot 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet har tagit emot 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Sedan 2009 är Reumatikerförbundet förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet. Varje år får lotteriets förmånstagare dela på lotteriets vinst.

Fjolårets överskott från PostkodLotteriet fördelades mellan 53 ideella organisationer, bland annat Rädda Barnen, Friends, Cancerfonden, Fryshuset, Scouterna, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden, WWF. 

Sedan starten 2005 har lotteriet genererat drygt 8,3 miljarder kronor till den ideella sektorn. Majoriteten av medlen är icke-öronmärkta vilket innebär att organisationen själv bestämmer till vilka projekt och insatser som pengarna ska gå till. 

Reumatikerförbundet har bland annat använt pengar för att kunna finansiera viktiga forskningsprojekt. Vi har även tack vare dessa medel kunnat ge våra patientskolor extra stöd.

Tack alla lottköpare som gör detta möjligt!

Mer information om PostkodLotteriet kan du läsa här.

#postkodeffekten

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng