Reumatikerförbundet i Almedalen: Stärk vården för kroniskt sjuka - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet i Almedalen: Stärk vården för kroniskt sjuka

Med bättre vård för kroniskt sjuka som utgångspunkt kommer Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson att delta i några seminarier och paneldebatter under Almedalsveckan på Gotland.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Som funktionsrättsorganisation har vi alltid patientens perspektiv och våra medlemmars bästa i fokus. Men i år satsar vi mycket på att föra fram gruppen kroniskt sjuka i debatten.

Där ingår förstås alla människor med reumatisk sjukdom, men vi delar vår situation i vården och våra erfarenheter med många andra kroniskt sjuka. Vårt övergripande budskap inför valet är därför att vården för kroniskt sjuka måste stärkas.

Vi ska inte alltid behöva stå sist i kön!

Kunskapsstyrning i vården – vilka vinner när kunskap konkurrerar? Hur kan primärvården bli navet i svensk hälso- och sjukvård? Och vad saknas för att vi ska kunna uppnå en mer personcentrerad vård som både ger ökat välmående för patienter och ett mer effektivt sjukvårdssystem? Detta är några av de frågeställningar som Reumatikerförbundet kommer att försöka bena ut under Almedalsveckan 2022, tillsammans med andra deltagare.

Program Almedalsveckan

Kunskapsstyrning i vården – vilka vinner när kunskap konkurrerar?

Onsdag den 6 juli kl. 08:00 – 08:45

Vården av patienter med kroniska sjukdomar ska anpassas till nationella riktlinjer och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp när den nya kunskapsstyrningsorganisationen implementeras. Hur förändrar detta vården för personer med kroniska sjukdomar?

Arrangör: Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk förening, SRF

Plats: Strandvägen 4.2, ”Vårdarenan i Almedalen/Dagens Medicin”

Vi bjuder på frukost! Välkomna!

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/64999

Så kan primärvården bli navet i svensk hälso- och sjukvård

Måndag 4 juli kl. 09:45 – 10:30

Hur lever regionerna upp till den nya lagstiftningens krav om att primärvården ska vara navet i den svenska hälso- och sjukvården?

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/65625

Patienternas rekommendationer till politikerna

Måndag den 4 juli, 15:00 – 16:00

Vad saknas för att vi ska kunna uppnå en mer personcentrerad vård som både ger ökat välmående för patienter och ett effektivare sjukvårdssystem?

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/65700

Hur mycket får ett läkemedel kosta?

Tisdag den 5 juli kl 9.00-10.15

Utvecklingen av genterapi och andra nya läkemedel går snabbt. Allt fler patienter kommer kunna behandlas framgångsrikt, men priset på nya läkemedel är ofta mycket högt. Var går gränsen för samhällets betalningsansvar för dyra och ofta smala läkemedel som vänder sig till mindre grupper av patienter?

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/64893

Närmare än du tror – en riktigt bra primärvård

Tisdag 5 juli kl 16.30-17.20

Alla pratar om god och nära vård, men hur ska vi nå fram till den? Generalistkompetens och kontinuitet är det som har störst förutsättningar att bidra till en kostnadseffektiv och jämlik sjukvård.

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/66186

Följ oss i sociala medier

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng