Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Ett anseendeindex över 50 är ett högt anseende för organisationer. I årets rapport fick Reumatikerförbundet ett index på 52, som är en ökning med en enhet från föregående år. Det placerar Reumatikerförbundet på en fjärde plats, efter Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Hörselskadades Riksförbund.

Enligt Kantar Sifo är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2019 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media.
– Det gläder mig att Reumatikerförbundet hamnar högt upp i årets mätning. Ett gott anseende är ett fint betyg för allt bra arbete vi gör i hela Reumatikerförbundet, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.
Genomsnittet för samtliga organisationer var ett index på 37. Totalt ingick 35 organisationer i undersökningen 2019.  Läs rapporten här. 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng