Hem » Nyheter » Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Ett anseendeindex över 50 är ett högt anseende för organisationer. I årets rapport fick Reumatikerförbundet ett index på 52, som är en ökning med en enhet från föregående år. Det placerar Reumatikerförbundet på en fjärde plats, efter Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Hörselskadades Riksförbund.

Enligt Kantar Sifo är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2019 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media.
– Det gläder mig att Reumatikerförbundet hamnar högt upp i årets mätning. Ett gott anseende är ett fint betyg för allt bra arbete vi gör i hela Reumatikerförbundet, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.
Genomsnittet för samtliga organisationer var ett index på 37. Totalt ingick 35 organisationer i undersökningen 2019.  Läs rapporten här. 

Facebook-kommentarer