Reumatikerförbundets ordförande utsedd till IVO:s insynsråd

Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson har av regeringen utsetts till ny ledamot i insynsrådet vid myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Insynsrådet har i uppgift att utöva insyn och ge myndighetschefen råd.

Jag är glad att få chansen att sitta med i insynsrådet, inte minst för att IVO verkligen är en myndighet som har stor betydelse för hur vården lever upp till de krav som ställs, säger Lotta Håkansson.

Lotta Håkansson är den enda patientrepresentanten i insynsrådet. Övriga ledamöter kommer från sjukvården, politiken, näringslivet eller högre utbildning.

Som representant för en patientorganisation vill jag självklart sätta patienten i centrum. Genomförandet av god och nära vård måste betyda mer av det, inte mindre. Då behövs en stark myndighet som IVO som utövar tillsyn och håller koll på vad som görs inom vård och omsorg, säger Lotta Håkansson.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid IVO från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

  • Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet (ny)
  • Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD) (ny)
  • Dag Larsson, riksdagsledamot (S) (ny)
  • Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C)
  • Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, Svenskt Näringsliv (ny)
  • Mikael Magnusson, specialistläkare vid Akademiska sjukhuset
  • Staffan Johansson, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet (ny)
  • Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun (ny)
  • Fredrik Rosengren, överdirektör, Skatteverket (ny)

Facebook-kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?