Reumatikerförbundets satsning för ökad kunskap om rehabilitering - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundets satsning för ökad kunskap om rehabilitering

Reumatikerförbundet genomför just nu en riktad satsning som är tänkt att bidra till ett förbättrat kunskapsläge vad gäller rehabiliteringsinsatser och som kan nyttjas som underlag för Socialstyrelsens nya behandlingsriktlinjer.

Den 4 december träffades rehabiliteringsnätverket, en av Reumatikerförbundets särskilda satsningar, för att arbeta med den grundliga genomgång av befintlig forskning inom rehabilitering av inflammatoriska artriter som är tänkt att resultera i ett kunskapsunderlag av god kvalitet. Nätverksgruppen leds av Mathilda Björck och Nina Brodin och är sammansatt över yrkesgränserna med förhoppningen att underlaget kan bidra till framtida behandlingsriktlinjer inom reumatikervård.

Under workshopen tog man sig an det omfattande arbetet med att bedöma relevansen i den litteratursökning som ligger till grund för uppdraget, fastställa om något saknas och vad som kommer behövas sorteras bort. Sökningen har genererat en stor databas med olika rehabiliteringsinterventioner och det gäller i första hand att besluta vad som ska publiceras i en systematisk översikt och vad man i ett senare skede kan gå vidare med för ytterligare genomlysning. Dagens gallring ska bestämma riktningen på det fortsatta arbetet.

– Vi behöver se vad vi har [för material] och vad vi har för behov och så får vi gå vidare därifrån, förklarar Ann Bremander.

– Vi måste ner på den nivå där det blir användbart, säger Ingvild Kjeken angående den breda sökningen.

Uppgiften är ingalunda enkel och diskussionerna bland experterna var livliga. Arbetet med att ta fram en artikel för vetenskaplig publikation beräknas vara klart under 2020.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng