Hem » Nyheter » Rösta nej till vårdval reumatologi –igen!

Rösta nej till vårdval reumatologi –igen!

Företrädare för patienterna, Reumatikerförbundet, professionen, Svensk Reumatologisk förening, specialistsakkunnig, SPESAK, inom reumatologi i Region Stockholm och forskare, Karolinska Institutet beklagar att vårdval reumatologi återigen blivit en fråga för regionfullmäktige, så kort tid efter den förra omröstningen. Varken patientföreträdare, profession, förvaltning eller forskare har önskat sig detta.

– Den kritik som riktas mot vårdval reumatologi delas av patientföreträdare, reumatologer och forskare. Vi är helt överens, därför är det obegripligt att den blågröna majoriteten i regionen inte lyssnar på oss, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Få politiska förslag påverkar tillgången till reumatologisk vård i hela landet så mycket som vårdval reumatologi skulle göra om det infördes till Stockholms län. Eftersom vårdvalet inte begränsar antalet vårdgivare riskerar Stockholms län att dränera övriga Sverige på kompetens, liknande den effekt som blev efter införandet av vårdval hud, vårdval allergi och vårdval öron-näsa-hals.

– Vi har sett hur andra vårdval påverkat verksamheterna, patientsäkerheten, forskningen, och fortbildningen, och vi är uppriktigt oroliga för hur vårdvalet påverkar vården för patienterna med störst behov. Vi kan se att vårdvalet förstör forskningsprocesser, och leder till negativa effekter på klinisk forskning. Det får stora konsekvenser för reumatologins utvecklingsarbete, säger Cecilia Carlens, ordförande i Svensk Reumatologisk förening.

Om vårdval:
Stockholm Vårdval bygger på Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag, dels att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Vårdval Stockholm infördes 1 januari 2008. Idag finns det 39 olika vårdval i Stockholms läns landsting. Vårdval reumatologi är det enda vårdvalet som röstats ner av en majoritet i regionfullmäktige (2017).

Om Svensk Reumatologisk förening:
Svensk Reumatologisk Förening (SRF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen av Sveriges reumatologer, läkare under specialistutbildning i reumatologi och andra läkare med intresse för reumatologi.

Facebook-kommentarer