Hem » Nyheter » Så räddar ni varmvattenträningen

Så räddar ni varmvattenträningen

En av de största striderna som en förening eller ett distrikt kan tvingas ta är striden om varmvattenbassängerna.

Bevarandet av varmvattenträning skapar lokalt engagemang och leder till namninsamlingar, upprop, politiska uppvaktningar, debattartiklar och insändare riktade mot lokala beslutsfattare. Det finns exempel på hur reumatikernas engagemang vänt ett avvecklingsbeslut till ett positivt beslut. Det finns även exempel på det motsatta, att trots omfattande protestaktioner har nedmonteringen av bassängverksamheten genomförts.

Runt om i landet protesteras det mot försämringar eller nedläggningsplaner av varmvattenbassänger. På flera orter anser reumatikerdistrikten och reumatikerföreningarna att kostnaden för varmvattenbassängträning är för hög eller att tiderna är för få.

Det här kan du, din förening eller ditt distrikt göra för att förhindra att en bassäng läggs ner:

  1. Informera och engagera medlemmarna i den lokala reumatikerföreningen. Ta kontakt med andra patientföreningar som också har nytta av varmvattenträning. Går det att agera tillsammans?
  2. Hör av er till lokala politiska företrädare, både de som stöttar er sak och de som inte gör det.
  3. Agera genom att bland annat genom att samla in namnunderskrifter, skriva insändare och vara aktiva på sociala media.
  4. Uppmana lokala journalister att skriva om er och era ansträngningar att behålla varmvattenträningen i er region.

Facebook-kommentarer