Sömn och smärta

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som tillhör gruppen spondylartriter (inflammatorisk ryggsjukdom) med kopplingar till psoriasis. Ungefär 40% av alla patienter med psoriasis får även ont i lederna. Vi har pratat med Annika Gustafsson som driver ett forskningsprojekt om smärta och hur det hänger ihop med sömn vid psoriasisartrit.

Psoriasisartrit är en väldigt komplex sjukdom vars symptom varierar över tid. Det finns inget samband mellan hur allvarliga hudsymptom man har och symptom i leder och mjukdelar. Smärta är vanligt förekommande hos personer med psoriasisartrit och uppträder såväl i huden som i leder, senor och senfästen. Smärta generellt är komplext och består av ett flertal komponenter, till exempel sensoriska, känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga.

Då symtomen vid psoriasisartrit kan vara svårtolkade för vården får många drabbade vänta länge på såväl diagnos som behandling vilket kan bidra till onödigt lidande då tidig sjukvård kan vara avgörande för möjligheten att bromsa sjukdomsförloppet.

Har du psoriasis eller psoriasisartrit då finns en större risk att också drabbas av kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Det finns samband mellan levnadsvanor och smärta på befolkningsnivå. En hälsosam livsstil kan därför vara viktig för personer med psoriasisartrit, inte minst i relation till smärtan.

Sömnen är en viktig grundläggande mänsklig funktion och är nödvändig för att vi ska fungera bra under vår vakna tid. Det är också en levnadsvana som i befolkningen är relaterad till smärta. Försämrad sömnkvalitet har samband med smärta och mellan 40-70% av personer med PsA uppger att de lider av sömnstörningar.

När det kommer till upplevelsen av smärta beror den inte enbart på smärtintensiteten, men på vilka andra aspekter av smärta som är utmärkande för personer med psoriasisartrit är mindre väl studerat. Enstaka studier har visat på samband mellan rökning, fysisk aktivitet, sömn och smärta men behovet av ny kunskap kring smärta och livsstil vid psoriasisartrit är fortfarande stort.

Annika Gustafsson är en av 2019 års Stig Thunes stipendiater och hennes forskningsprojekt går ut på att studera aspekter av smärta och dess relation till levnadsvanan sömn vid psoriasisartrit. Annika är legitimerad fysioterapeut med specialistkompetens inom reumatologi och arbetar på ortopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Vi vill se vilka samband det finns mellan försämrad sömnkvalitet och smärta hos våra patienter, säger Annika. I projektet kommer vi att samla in mycket data kring levnadsvanorna, förutom sömn även kost, fysisk aktivitet, eventuellt bruk av tobak och alkohol. Förhoppningen är att vi ska kunna bidra med kunskap som kan ge praktisk nytta för personer med psoriasisartrit som upplever smärta.

Om jag har psoriasisartrit, på vilket vis kan ditt projekt hjälpa mig?

Det finns studier som visar att sömnproblem är vanligt förekommande hos personer som har psoriasisartrit och det är även väl känt att smärta är vanligt förekommande vid psoriasisartrit.  Det finns dock inte tillräckligt med studier kring eventuella samband mellan levnadsvanor och smärta vid psoriasisartrit.  Ökad kunskap kring just sömn och dess samband med upplevelsen av smärta kan bidra till en bättre bedömning och behandling av personer med psoriasisartrit och smärta.

Baserat på din forskning, vilket är ditt bästa tips för någon med psoriasisartrit?

Vid dagens datum är insamlade data inte färdiganalyserade så det är för tidigt för att kunna ge tips. Men så fort analysen är klar återkommer jag gärna för att delge de bästa tipsen 😊!

Vad är det bästa med forskning?  

Personligen tycker jag att det är spännande och utmanade att få ”grotta ner sig ordentligt” inom ett ämne. Det är häftigt att få chansen att bidra till ny eller ökad kunskap som förhoppningsvis kan leda till bättre behandling.

Mer läsning. Tema: smärta

Vill du få vårt nyhetsbrev om forskning? Anmäl dig nedan med din e-postadress!

Facebook-kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!