Hem » Nyheter » Stöd i forskning för varmvattenträning

Stöd i forskning för varmvattenträning

Tillgången till varmvattenbassänger är en viktig förutsättning för rehabilitering och egenträning.

I de senast reviderade rekommendationerna för Modern ReumaRehabilitering (2019), som tagits fram på uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening, sammanställs det vetenskapliga stödet för bassängträning:

  1. För rörelseträning vid reumatoid artrit, RA, finns vetenskapligt stöd för att handledd bassängträning jämfört med egenträning på land, under 6-12 veckor har effekt på ledrörlighet/ledfunktion.
  2. Avseende styrketräning vid RA finns studier som visar stöd för att handledd träning i bassäng leder till förbättrad muskelfunktion och självskattad funktion, jämfört med standardinformation om träning.
  3. För konditionsträning vid RA har studier visat att handledd bassängträning 9-12 veckor gav förbättrad kondition mätt med syreupptagningsförmåga jämfört med enbart standardinformation/egenträning.

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2012 rekommenderas sjukvården ordinera bassängträning för personer med vissa reumatiska sjukdomar. Träningen ska vara ledd av specialutbildad vårdpersonal.

Bassängträning fungerar även för personer med svår smärta och stora aktivitetsbegränsningar.

Här kan du läsa rekommendationerna i Modern ReumaRehabilitering (2019).

Facebook-kommentarer