Stöd i forskning för varmvattenträning - Reumatikerförbundet

Stöd i forskning för varmvattenträning

Tillgången till varmvattenbassänger är en viktig förutsättning för rehabilitering och egenträning.

I de senast reviderade rekommendationerna för Modern ReumaRehabilitering (2019), som tagits fram på uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening, sammanställs det vetenskapliga stödet för bassängträning:

  1. För rörelseträning vid reumatoid artrit, RA, finns vetenskapligt stöd för att handledd bassängträning jämfört med egenträning på land, under 6-12 veckor har effekt på ledrörlighet/ledfunktion.
  2. Avseende styrketräning vid RA finns studier som visar stöd för att handledd träning i bassäng leder till förbättrad muskelfunktion och självskattad funktion, jämfört med standardinformation om träning.
  3. För konditionsträning vid RA har studier visat att handledd bassängträning 9-12 veckor gav förbättrad kondition mätt med syreupptagningsförmåga jämfört med enbart standardinformation/egenträning.

I Socialstyrelsens riktlinjer från 2012 rekommenderas sjukvården ordinera bassängträning för personer med vissa reumatiska sjukdomar. Träningen ska vara ledd av specialutbildad vårdpersonal.

Bassängträning fungerar även för personer med svår smärta och stora aktivitetsbegränsningar.

Här kan du läsa rekommendationerna i Modern ReumaRehabilitering (2019).

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng