Har du ogiltiga gamla sedlar hemma? Skänk dem till oss så att de kan göra nytta.

När de gamla 100- och 500-lapparna blev ogiltiga tidigare i år var det kulmen på det största mynt- och sedelbytet i svensk historia. Under två års tid byttes sedlar och mynt för 48 miljarder kronor ut. Trots den långa förvarningen uppskattar Riksbanken att nästan ogiltiga sedlar till ett värde av drygt 4 miljarder kronor fortfarande är i omlopp. Några sedlar har så klart försvunnit eller förstörts genom årens lopp men en del ligger kvar i byrålådor och gamla plånböcker.

Som icke vinstdrivande organisation kan Reumatikerförbundet lösa in samtliga ogiltiga sedlar hos Riksbanken, oavsett hur länge sen de blev ogiltiga. Har du ogiltiga sedlar hemma så kan de ändå göra stor nytta. Tipsa gärna dina vänner och bekanta och låt de ogiltiga sedlarna omvandlas till stöd till viktig forskning och kunskapsspridning.

Skicka sedlarna till:

Frisvar
Reumatikerförbundet
20273013
110 06 Stockholm

Märk kuvertet med ”Insamlingen

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?