Hem » Ge en gåva » Att testamentera till Reumatikerförbundet » Att skriva testamente » Hur Reumatiker­förbundet hanterar testamenten

Hur Reumatiker­förbundet hanterar testamenten

Reumatikerförbundet hanterar alla testamenten enligt vår insamlingspolicy. I samband med att Reumatikerförbundet mottar testamenten tas alltid hänsyn till testators sista vilja. Som första åtgärd görs en kontroll över att testamenterade medel kan används enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på ett sådant sätt att Reumatikerförbundet inte kan uppfylla testatorns önskan, tas kontakt med dödsboet för att diskutera utformningen och huruvida gåvan kan användas till liknande verksamhet.

I all avveckling av boet är det tolkningen av testators sista vilja som är vägledande. Avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom  gåvor eller testamenten i form av fast eller lös egendom   som kommer Reumatikerförbundet till del ska vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter. Detta ska ske på ett korrekt och professionellt sätt där alla steg i processen tydligt dokumenteras. Givarens eventuella önskemål beaktas så att så mycket som möjligt av gåvans värde kommer Reumatikerförbundet till del. Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Reumatikerförbundet inte riskerar att drabbas. Om oklarheter uppstår ska professionell hjälp anlitas.