Viktiga begrepp

Innebörden av olika juridiska formuleringar kan ibland vara svåra att förstå. Här är en förklaring av de viktigaste som används när det gäller testamentering.

Arvinge

 • Legal arvinge är den som ärver enligt lagens arvsordning. Testamentarisk arvinge är den som ärver enligt testamentet. 

Arvsordning

 • Arvingar delas in i olika klasser. Bröstarvingar – den avlidnes barn och barnbarn – ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Dessa ska få sin arvslott, och minst sin laglott. 
 • Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass. Den utgörs av föräldrar till den avlidne, eller syskon om föräldrarna är döda. Finns det några arvingar i den första arvsklassen skva dessa ärva allt, även om det bara finns ett barnbarn i livet, men flera syskon till den avlidne. 
 • Den tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns det varken någon arvsberättigad i livet eller ett testamente går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet.

Arvslott

 • Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får.

Bouppteckning

 • En förteckning av ett dödsbos tillgångar och skulder.

Bröstarvinge

 • Egna barn och barnbarn.

Kvarlåtenskap

 • Den egendom som en avliden person efterlämnar efter det att en eventuell bodelning gjorts med efterlevande make/sambo.

Laglott

 • Den del av bröstarvingens arvslott (hälften) som inte kan inskränkas av den avlidne genom ett testamente, förutsatt att inte bröstarvingen lämnat sitt godkännande.

Legat

 • Ett specifikt objekt som testamenteras. Till exempel en fastighet, ett konstverk eller en specificerad summa pengar.

Särkullbarn

 • Barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn får ut sitt arv när båda föräldrarna har avlidit.