Reumatikerförbundet vill visa vägen till ett fullgott liv trots reumatisk sjukdom och erbjuder därför olika typer av stöd, bland annat genom tjänster, aktiviteter eller mötesplatser där medlemmar kan uppmuntra och inspirera varandra.

Att ge stöd till andra är en viktig grundpelare i hela Reumatikerförbundet, och det märks om inte annat i våra olika föreningar.

En del av det stöd vi ger till individer räknas som “social hjälpverksamhet”, och de gåvor vi får till detta stöd ger givaren rätt till skattereduktion.

Du kan hjälpa oss att hjälpa genom att ge en gåva.

Reumatikerförbundet ger stöd