Reumatikerförbundet vill visa vägen till ett fullgott liv trots reumatisk sjukdom och erbjuder därför olika typer av stöd, bland annat genom tjänster, aktiviteter eller mötesplatser där medlemmar kan uppmuntra och inspirera varandra.

Att ge stöd till andra är en viktig grundpelare i hela Reumatikerförbundet, och det märks om inte annat i våra olika föreningar.

En del av det stöd vi ger till individer räknas som ”social hjälpverksamhet”, och de gåvor vi får till detta stöd ger givaren rätt till skattereduktion. Ett exempel på sådant stöd är vårt projekt ”En ryggsäck med hopp”, där vi ger en ryggsäck med informationsmaterial, uppmuntran och konkreta tips till barn och vuxna som precis fått en reumatisk diagnos.

Du kan hjälpa oss att hjälpa genom att ge en gåva.

Reumatikerförbundet ger stöd

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?