Stor forskningssatsning på barnreumatism i årets utdelning - Reumatikerförbundet

Stor forskningssatsning på barnreumatism i årets utdelning

Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker gör en stor satsning på barnreumatism i årets forskningsutdelning.

Reumatikerförbundet är Sveriges största enskilda givare till forskningen om reumatiska sjukdomar. Årets forskningsanslag uppgår till 18 525 000 kronor och fördelas på 109 forskningsprojekt, som bland annat inkluderar forskning om folksjukdomar som artros, gikt och fibromyalgi, vanliga reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, och mer ovanliga sjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom och Systemisk skleros. På Reumatikerförbundets hemsida finns en fullständig lista på årets utdelade anslag.

-Forskning och vård är tätt sammanflätat. När vi pratar om att vården ska ha hög kvalitet, menar vi indirekt att behandlingarna som patienterna får är moderna och grundar sig i forskning. Reumatikerförbundets bidrag till forskningen är viktigt för att öka kvaliteten i den vård som personer med reumatiska sjukdomar får, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

I år har Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker en gemensam process vid fördelningen av forskningsanslag. Unga Reumatiker ger 2,5 miljoner kronor till forskningen om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna. Tillsammans med anslaget på 1,1 miljon kronor från stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne blir årets utdelning till barnreumatism rekordstor.

-Vi är otroligt glada att kunna göra en så stor utdelning och kunna stötta så många forskningsprojekt. Det är särskilt roligt att se att så många av projekten ligger inom områden som vi efterfrågade, som exempelvis övergången från barn- till vuxenvården, säger Cajsa Helin Hollstrand, ordförande Unga Reumatiker.

Jämfört med föregående år har antalet beviljade forskningsanslag som involverar en forskningspartner nästan fördubblats.

– Det är en medveten satsning från vår sida att öka patienternas medverkan i forskningsprojekt, som forskningspartners. Gensvaret från forskarna har genomgående varit positivt, och det uppmuntrar oss att fortsätta på den inslagna vägen, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Faktaruta: Totalt 18 525 000 kronor i år till forskning om reumatiska sjukdomar
​Vetenskapliga nämnden har tagit ställning till 140 ansökningar och lagt ett förslag på fördelning av totalt 18 525 000 kr mellan 109 projekt, varav från Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne, 1 100 000 kr, och från Unga Reumatikers forskningsfond 2 500 000 kr. I och med extra satsningar från Karlfeldts och Unga Reumatiker gick 3,6 miljoner till barnreumatism.

Faktaruta: Så fördelas anslagen
​För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden som består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Unga Reumatikers riksstyrelse tar det formella beslutet om utdelningen från Unga Reumatikers forskningsfond.

Mer information om årets anslag kan du läsa på Reumatikerförbundets hemsida.

Ge en gåva till forskningen om reumatiska sjukdomar.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng