Stort intresse för patientperspektiv i forskningen - Reumatikerförbundet

Stort intresse för patientperspektiv i forskningen

Häromveckan fick Monica Persson som är forskningsansvarig på Reumatikerförbundet presentera en stor studie på en av de största internationella konferenserna inom reumatologi. EULAR 2022 ägde rum i Köpenhamn den 1–4 juni.

Vad handlade ditt föredrag om och hur gick det? 

Jag fick presentera en enkät som vi på Reumatikerförbundet gått ut med till forskare och forskningspartners för att förstå hur de ser på samarbetet och hur de uppfattar forskningspartnernas roll. Resultatet togs emot mycket väl. EULAR kommer nu att uppdatera sina rekommendationer för patientengagemang i forskning. Vår studie kommer att vara en viktig del i det arbetet. Presentationen och hur den togs emot gjorde mig mycket stolt över att få vara forskningsansvarig på Reumatikerförbundet.  Vi har en del att utveckla men samtidigt gör vi mycket bra ifrån oss!

Läs mer om vad det är att vara forskningspartner

Vilka är de huvudsakliga intrycken du har med dig från EULAR?

Främst att reumatologin är ett hett forskningsområde, med en enorm bredd.  Det är medicinsk forskning men även mycket om ”hela människan”, alltifrån sjukdom och mental hälsa, samsjuklighet, och sexualitet till metoder för att få patienter att bättre kunna följa sina behandlingar.

Utifrån allt detta var det tre saker som stack ut tycker jag.

Det första var EULAR:s publicering av rekommendationer för livsstil och ett hälsosamt arbetsliv med samlad evidens för rekommendationerna. Här har vi fakta som kommer att vara ett viktigt underlag för behandlingar runtom i världen. Till exempel om hur rökning kan försämra effekten av vissa läkemedel.

Det andra handlade om en modell för att på distans identifiera svullna fingerleder. Bilder av händerna på patienter med ledgångsreumatism analyseras med ett datorprogram för att identifiera när fingrarna var svullna. Den innovationen kan kanske hjälpa att snabbt och smidigt upptäcka skov på distans i framtiden.

Det tredje var att så många seminarier handlade om graviditet och familjebildning. Till exempel en studie som undersökte om Metotrexat påverkar fertiliteten hos män. Man fann ingen sådan effekt.

Tack Monica!

EULAR är förkortningen på European League Against Rheumatism.

Deltagare från Reumatikerförbundet på årets upplaga av EULAR-konferensen

Text: Henrik Mannerstråle
Bilder: Privata

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng