Tack för förtroendet! - Reumatikerförbundet

Tack för förtroendet!

Anseende 2021

Även i år är Reumatikerförbundet en av de organisationer som har högst förtroende i den undersökning om anseende som varje år görs av Kantar Sifo.

Nu har Anseendeindex för 2021 presenterats och vi är mycket glada för resultatet, att det vi gör har betydelse för hur vi uppfattas och tas emot.

Det är ett kvitto på allt fantastiskt arbete som görs ute i föreningar och distrikt. På det stora engagemanget som våra medlemmar har, i allt ifrån patientföreträdare och informatörer i artros- och smärtskolor till styrelser och arbetsgrupper i hela landet. Det är en stor glädje, och ära, att få vara er ordförande. – Lotta Håkansson.

Undersökningen tar sikte på att mäta hur väl organisationer står sig. Anseendeindex 2021 för organisationer presenterades på tisdagen. Ett anseendeindex över 50 är ett högt anseende för organisationer. Reumatikerförbundet får 52 poäng. Det bygger framför allt på en hög kännedom om organisationen. Andra framgångsfaktorer är att förbundet anses ha ett bra rykte, ge ett personligt intryck, går att lita på och inte minst att vi anses vara framgångsrika i vårt arbete och att vi levererar tjänster med hög kvalitet.

Mer information om undersökningen finns på Kantar Sifos webbplats här.

Här kan du även ladda ner undersökningen

Vill du vara med och se till att vi är en så bra medlemsorganisation?

Bli medlem!

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker. Du får varje år sex nummer av Reumatikervärlden.

Bli medlem

Mer kunskap och andras erfarenheter hittar du på Inloggad – Reumatikerförbundets exklusiva webb bara för medlemmar! Här kan du ta del av bland annat träning och kosttips. Det kostar 250 kronor per år och ger dig en rad medlemsförmåner som Reumatikervärlden. Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng