internationellt

Internationellt samarbete

Nordiskt samarbete Reumatikerförbundet samarbetar med de andra nordiska reumatikerorganisationerna genom Nordiskt Reumaråd, NRR. Samarbetet i Norden syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och intressepolitiskt arbete kring gemensamma frågor i Norden. …

Internationellt samarbete Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!