internationellt

Internationellt samarbete

Nordiskt samarbete Reumatikerförbundet samarbetar med de andra nordiska reumatikerorganisationerna genom Nordiskt Reumaråd, NRR. Samarbetet i Norden syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och intressepolitiskt arbete kring gemensamma frågor i Norden. …

Internationellt samarbete Läs mer

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!