Ortopedklinik i Linköping belönas med patientsäkerhetsstipendium för färre vårdskador

Ortopedkliniken på Linköpings universitetssjukhus har fått ett patientsäkerhetsstipendium motsvarande 25 000 kronor för att de har förbättrat klinikens rutiner före och efter operation. Det har resulterat i en nästan halvering av antalet urinvägsinfektioner, en minskad användning av antibiotika och bättre utnyttjande sjukvårdens resurser.