Ny vårdgaranti förstärker patientens rätt till vård i primärvården

Från årsskiftet garanteras patienter rätt till vård inom tre dagar av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Lagförändringen innebär att vårdgarantins tidsgränser kortas från sju till tre …

Ny vårdgaranti förstärker patientens rätt till vård i primärvården Läs mer