Exempel på formuleringar - Reumatikerförbundet

Exempel på formuleringar

Du kan mycket väl använda den klassiska formuleringen ”Jag förordnar härmed såsom min sista och yttersta vilja att kvarlåtenskapen efter mig ska fördelas enligt följande… etc.”. 

De personer som bevittnar testamentet ska skriva på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om att lagens formella krav har uppfyllts. Så här kan vittnen skriva: 

”Att N.N., som vi personligen känner, denna dag med sunt förnuft, fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och därmed tecknat sitt namn, intygar vi särskilt anmodade och samtidigt närvarande testamentsvittnen…”. 

Därefter undertecknar vittnena med namn och adress. Testamentsvittnena under­tecknar under din underskrift.

Det finns inget krav på att testamentet ska upprättas av en jurist, men en jurist kan förklara och hjälpa till med formuleringen om man är osäker.

Nedan följer några exempel på formuleringar som du kan använda för att säkerställa att det blir som du önskar.

Om du vill testamentera hela din kvarlåtenskap till Reumatikerförbundet

Härmed förklarar jag som min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap ska med full äganderätt tillfalla Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm, org.nr. 802002-7838.

Om du vill att dina bröstarvingar ska få sina laglotter först

Härmed förklarar jag som min yttersta vilja att vad som återstår av min kvarlåtenskap efter att mina bröstarvingar erhållit sina laglotter med full äganderätt ska tillfalla Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm, org.nr. 802002-7838.

Om du vill testamentera till Reumatikerförbundet och till ett speciellt ändamål

Härmed förklarar jag som min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap ska med full äganderätt tillfalla Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm, org.nr. 802002-7838.  I första hand ska medlen användas för: ____________________, i andra hand för liknande verksamheter.

Om ni är gifta eller sambo och vill ärva varandra och testamentera till oss först när ni båda gått bort

Härmed förklarar vi som vår yttersta vilja att den som överlever den andre ska erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Vid den först avlidnes död ska all egendom förtecknas på samma sätt som lagen anger om vi varit makar. Då vi båda avlidit ska all egendom med full äganderätt tillfalla Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm, org.nr. 802002-7838. 

Härmed förklarar jag som min yttersta vilja att Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm, org.nr. 802002-7838 skall erhålla följande:
 _______________________.

Om du vill att Reumatikerförbundet ska få viss egendom (ett så kallat legat*)

Härmed förklarar jag som min yttersta vilja att Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm, org.nr 802002-7838 ska erhålla följande:  ______________. Resterande del av min kvarlåtenskap ska tillfalla mina bröstarvingar.

* Ett legat kan vara i form av ett visst belopp, värdepapper, fastighet, bostadsrätt, föremål etc.

Mer att läsa

Att skriva testamente

Att skriva testamente

Det kan kännas avlägset att skriva testamente. Det kan också upplevas som komplicerat eller som något man vill skjuta på ...
Viktiga saker att tänka på

Viktiga saker att tänka på

Specificera de tillgångar eller den egendom du vill testamentera klart och tydligt.Du kan testamentera dina tillgångar till vem du vill ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng