Hur Reumatiker­förbundet hanterar testamenten - Reumatikerförbundet

Hur Reumatiker­förbundet hanterar testamenten

Reumatikerförbundet hanterar alla testamenten enligt vår insamlingspolicy. I samband med att Reumatikerförbundet mottar testamenten tas alltid hänsyn till testators sista vilja. Som första åtgärd görs en kontroll över att testamenterade medel kan används enligt testatorns sista vilja. Om det skulle visa sig att testamentet är skrivet på ett sådant sätt att Reumatikerförbundet inte kan uppfylla testatorns önskan, tas kontakt med dödsboet för att diskutera utformningen och huruvida gåvan kan användas till liknande verksamhet.

I all avveckling av boet är det tolkningen av testators sista vilja som är vägledande. Avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom  gåvor eller testamenten i form av fast eller lös egendom   som kommer Reumatikerförbundet till del ska vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter. Detta ska ske på ett korrekt och professionellt sätt där alla steg i processen tydligt dokumenteras. Givarens eventuella önskemål beaktas så att så mycket som möjligt av gåvans värde kommer Reumatikerförbundet till del. Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Reumatikerförbundet inte riskerar att drabbas. Om oklarheter uppstår ska professionell hjälp anlitas.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng