Viktiga saker att tänka på - Reumatikerförbundet

Viktiga saker att tänka på

 • Specificera de tillgångar eller den egendom du vill testamentera klart och tydligt.
 • Du kan testamentera dina tillgångar till vem du vill. Bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn i rakt nedstigande led) har dock alltid rätt till sin laglott (halva arvslotten).
 • Ange alltid adress och fastighetsbeteckning om du testamenterar en fastighet. Om du testamenterar en bostadsrätt, ange bostadsrättsföreningens namn och lägenhetsnummer.
 • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig i närvaro av två vittnen. Vid din underskrift ska du skriva orten där testamentet undertecknats och dagens datum. Till exempel ”Gävle den 31 december 2020”.
 • Din make/maka, sambo eller nära släkting såsom barn och föräldrar får inte vara vittnen. Vittnen får inte stå med som förmånstagare i testamentet eller vara en person som fått en framtidsfullmakt, är god man eller förvaltare för dig. Inte heller får företrädare för en juridisk person (till exempel Reumatikerförbundet) bevittna ett testamente till den juridiska personens förmån.
 • Testamentsvittnen måste vara minst 15 år gamla och förstå betydelsen av att vara testamentsvittne.
 • Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet men de ska veta att det är ditt testamente de bevittnar. Med sina underskrifter bekräftar de att det är du som har skrivit under testamentet, samtidigt som de intygar att du undertecknar testamentet av egenär din vilja och att du förstår vad du skriver under.
 • Glöm inte att numrera sidorna om testamentet omfattar flera sidor. Det totala antalet sidor bör alltid framgå: till exempel s. 1/3, s. 2/3, s. 3/3.
 • Om du vill ändra i ditt testamente. Skriv då ett nytt och återkalla det gamla testamentet. Det är också bäst att förstöra det gamla testamentet för säkerhets skull. Det är det senast skrivna testamentet, som uppfyller alla lagens formella krav, som gäller. Om du vill göra ett tillägg till ditt testamente gäller samma vittneskrav som vid upprättandet av testamentet.
 • Den som får ärva enligt ditt testamente kan erhålla ett legat, till exempel ”min segelbåt” eller ”500 000 kr”. Den som får ärva kan också erhålla ett universellt förordnande, till exempel ”hälften av all min kvarlåtenskap” eller ”allt jag äger”.
 • Det är även möjligt för två personer, till exempel äkta makar eller sambor, att upprätta ett gemensamt testamente. Detta kallas då för ett inbördes testamente.
 • Förvara ditt testamente på en säker plats. Det kan vara i ett bankfack eller hos en oberoende tredje part som till exempel en juristbyrå. Det går även bra att förvara testamentet hemma. Det kan också vara bra att ha en kopia av testamentet hemma med en anvisning om var originalet finns, eller att berätta för dina efterlevande att det finns ett testamente så de vet att de ska leta efter det när du går bort.

Mer att läsa

Att skriva testamente

Att skriva testamente

Det kan kännas avlägset att skriva testamente. Det kan också upplevas som komplicerat eller som något man vill skjuta på ...
Exempel på formuleringar

Exempel på formuleringar

Du kan mycket väl använda den klassiska formuleringen ”Jag förordnar härmed såsom min sista och yttersta vilja att kvarlåtenskapen efter ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng