Artros i olika leder

Trasiga knän

Du kan få artros i alla leder, men några leder i kroppen är vanligare än andra. Här berättar vi om dem.

  • Artros i knäled
  • Artros i höftled
  • Artros i fingerled

Artros i knäled

Första tecknet på knäledsartros är ofta att du känner smärta när du belastar knät. Särskilt tydligt känns smärtan när du går nerför trappor. Smärtan kan kännas över knäleden, på knäts insida, utsida eller ibland neråt smalbenet. Ibland kan du uppleva instabilitet eller osäkerhet när du belastar knät, och det kan kännas som om knät vill vika sig.

Stelhet och svårighet att sträcka eller böja fullt ut är vanligt, framförallt när det gäller att sträcka knät helt eller böja maximalt som till exempel om du går ner på huk. Det kan höras krasande eller knäppande ljud från knät. Ibland är ljuden förknippade med smärta, men oftast inte. Det är helt ofarligt och beror på att den tidigare så blanka och släta broskytan blir fransig och skrovlig vid artros, samtidigt som kvaliteten på ledvätskan försämras. Det blir helt enkelt gnissel i lederna.

Artros i höftled

Höftartros börjar ofta som stelhet efter stillasittande, det kan exempelvis vara svårt att komma ur bilen eller att du känner smärta när du belastar höften. Smärtan vid höftartros kan sitta på höftens utsida, djupt in i ljumsken (där höftleden sitter), i skinkan eller neråt låret. Ibland gör det inte alls ont i höften utan du känner istället smärtan på insidan av knät. Det beror på att nerverna som  hänger ihop med höften även går ned mot knät och därför kan man uppleva smärtan i knät även om artrosen sitter i höften.

Artros i fingerled

Artros i fingerlederna är den vanligaste formen av artros, framförallt hos personer över 65 år. Det är mycket vanligt att en person med artros i fingerleder samtidigt har artros i höfter eller knän. Synliga tecken vid artros i fingerleder är ”knutor” som skapas genom att skelettet förstoras runt leden. När en del av ett skelett blir större på detta sätt kallas det för ”benpålagring”, och samtidigt med benpålagringen sker det förändringar i ledkapsel och ledband som gör att händernas utseende förändras. Detta är mycket vanlig och ännu finns det ingen behandling för det.

Artros kan också drabba handleden. Om du har artros i hand- och fingerleder kan du ha nedsatt greppstyrka utöver smärta och stelhet. Stelheten är vanligtvis värst när du har varit stilla en längre stund och ger ofta med sig då du börjar röra på händerna igen, medan smärtan ofta ökar efter en stunds aktivitet.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng