Din arbetsplats

Arbetsmiljön kan ha betydelse för om du utvecklar artros. Särskilt för artros i knä och höft. För hög belastning under lång tid påskyndar nedbrytningen av brosket. Det är vanligare med artros i knä för personer som arbetar mycket i knästående och stående ställning. Artros i höft är vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden position.

Att lyfta och bära i arbetet kan också ge dig en ökad risk för artros i såväl knä som höft.

Några exempel på aktiviteter som kan utsätta dina leder för hög belastning är golvläggning, trädgårdsarbete och jordbruksarbete.

Ta gärna hjälp av en arbetsterapeut!

Namnet arbetsterapeut gör att du kanske tror att arbetsterapeuten bara kan hjälpa dig med det som rör ditt arbete. Men det stämmer inte! En arbetsterapeut kan hjälpa dig att få alla aktiviteter, även de du gör i hemmet, att fungera bättre.

En arbetsterapeut kan hjälpa dig med:

  • Individuell bedömning av ledbesvär och funktion.
  • Träning. Arbetsterapeuten kan hjälpa dig att utforma ett individuellt träningsprogram.
  • Kunskap, information och ergonomiska råd. En arbetsterapeut kan hjälpa dig så att du kan fortsätta vara aktiv och göra det du behöver i ditt arbete och på din fritid. Utifrån dina önskningar och behov kan du få råd och information som kan underlätta för dig att vara aktiv och delaktig, lindra dina besvär och hitta en balans mellan aktivitet och vila.
  • Bra redskap/hjälpmedel/ortoser. Arbetsterapeuten kan ge dig råd gällande redskap och hjälpmedel som kan underlätta för dig. Du kan få information på vilket sätt produkterna/hjälpmedlen kan användas. Du kan också få hjälp med att träna på att använda dem om det behövs, och du kan få information om var de finns att köpa. Det kan till exempel handla om att du har svårighet att resa dig upp från sittande på grund av smärta i knän, komma i och ur ditt badkar på grund av höftbesvär eller sy i en knapp på grund av besvär med händerna.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng