Sexuell hälsa

Sexuell hälsa är en viktig del av livet, med stor betydelse för det fysiska och psykiska välmåendet. Att ha artros kan kännas begränsande, men med rätt kunskap och inställning går det att ha ett bra sexliv.

Den sexuella hälsan kan variera från person till person. Även ålder och hur länge du har levt med din sjukdom påverkar din sexuella hälsa. Hur du upplever fysiska förändringar i kroppen är väldigt individuellt. Frågor och funderingar kring sex varierar också.

Frågor om sexuell lust och tillfredsställelse finns ofta kvar hela livet medan frågor om att skaffa barn bara är aktuella i en viss livsfas.

Både trötthet och smärta är vanliga symtom vid artros, och har ofta en negativ påverkan på din sexuella lust. Eftersom smärta och trötthet ofta kommer i skov, det vill säga en återkommande men tillfällig försämring, varierar också konsekvenserna på den sexuella hälsan. Att känna oro och vara nedstämd med anledning av din sjukdom är vanligt, och kan påverka sexlusten och förmågan att bli tillfredsställd.

Fysisk aktivitet och sexuell hälsa

En viktig faktor för din sexuella hälsa är din livsstil och hur du förhåller dig till kost, rökning, alkohol och fysisk aktivitet. Genom att vara fysiskt aktiv går det att förbättra ditt välmående och din sexuella hälsa. Det bästa är en kombination av konditions-, styrke- och rörlighetsträning, eftersom alla tre på olika sätt underlättar sexlivet.

Konditionsträning är viktigt för att främja både blodcirkulation och ork för sexuell aktivitet.

Rörligheten påverkar vilka sexuella ställningar du kan känna dig bekväm i, och dina möjligheter att prova nya ställningar.

Styrka kan hjälpa oss att bibehålla positioner

Även specifik träning som till exempel hand- och axelledsträning kan bidra positivt till sexuella aktiviteter genom att underlätta för smekningar och kramar. Tillfredsställelsen av regelbunden fysisk träning kan också bidra till en positiv kroppsuppfattning och ge ett ökat självförtroende.

Förbättra den sexuella hälsan

Utöver kunskap, rätt medicinering och fysisk aktivitet, kan den sexuella hälsan förbättras med planering och enkla hjälpmedel. Att planera sexuella aktiviteter kan vara både lustfyllt och kreativt, om det kan göras utan krav på prestation.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng