Fatigue

Att leva med långvarig smärta påverkar livet på många olika sätt. En konsekvens är trötthet. Om du är ständigt trött och känner dig utmattad både fysiskt och mentalt kan det vara frågan om ett tillstånd som kallas för ”fatigue”. Fatigue är en djupare trötthet, och den skiljer sig från den normala tröttheten som vi alla kan uppleva. Den normala tröttheten går över efter en natts god sömn och vila, men fatigue kan inte sovas och vilas bort.

Fatigue är vanligt bland personer som har ledsjukdomar och andra kroniska sjukdomar, och det är också ganska vanligt hos personer med artros.

Tröttheten kommer ofta samtidigt som du har en hög inflammatorisk aktivitet i dina leder, men inte alltid. Du kan till exempel uppleva en hög grad av fatigue trots att din inflammatoriska sjukdomsaktivitet är låg.

Det är inte helt klart vad fatigue beror på men sjukdomsaktivitet och inflammation är ofta centrala när det gäller fatigue vid reumatisk sjukdom. Det pågår en hel del forskning om orsaker och om vad som händer i kroppen vid fatigue, men oavsett orsakerna är fatigue för många en följeslagare som man behöver lära sig hantera och leva med.

Fatigue, smärta och trötthet

Flera faktorer bidrar

Fatigue, nedstämdhet, sömnstörningar och stress är nära relaterade och kan därför trigga varandra. När flera symtom förekommer samtidigt kan det kännas svårt att själv förstå vad som är vad. Då är det extra viktigt att få stöd av omgivningen och av vården.

Behandling av fatigue

Det finns idag inget läkemedel mot fatigue. Även om sjukdomsaktiviteten inte har ett direkt samband med fatigue kan en hög inflammatorisk aktivitet ofta påverka nivån av trötthet. En fungerande behandling av din artros är därför en viktig del i hanteringen av fatigue. Fysisk aktivitet, träning och psykosocialt stöd är några viktiga delar.

Vad kan du göra själv?

Ja, vad kan du då göra själv för att dämpa denna trötthet? Det låter kanske motsägelsefullt, men att vara fysiskt aktiv hjälper! Tänk på vad som ger energi och vad som tar energi. Ofta förbrukas krafterna på ”måsten” och ”ska”, och det blir ingen energi över för saker man vill göra för att de är roliga. Men att göra saker man tycker om kan ge energi och bidra till att dämpa tröttheten.

Det är inte lätt att ändra levnadsvanor som att till exempel börja träna eller att röra på sig mer regelbundet. Nyckeln är att försöka hitta den tränings- eller rörelseaktivitet som du tycker är rolig och som kan öka motivationen och glädjen i att träna. Om det känns som att fatigue har tagit över och dominerar livet är det tyvärr ofta lättare sagt än gjort.

För att få hjälp och motivation till att fortsätta träna och röra på sig är det bra att ha kontakt med en fysioterapeut för anpassade träningsråd eller fysisk aktivitet på recept.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng