Så behandlas artros

Det finns i dag ingen behandling som kan förhindra att du får artros, eller att du blir botad från artrosen när du väl fått den. Dagens behandling går ut på att minska symtomen och förbättra funktionen i leden.

För att behandlingen ska ge ett lyckat resultat behöver det finnas ett samarbete mellan dig som har artros, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut, och det är viktigt att du som patient ställer krav på vården.

Hur behandlas artros?

Ingen bot, men det finns mycket att göra

Har du fått diagnosen artros ska du så fort som möjligt ta kontakt med en fysioterapeut och en arbetsterapeut. Den kontakten kan du ta direkt, utan remiss. Det är färre än hälften av de som har fått diagnosen artros som tar den kontakten vilket innebär att den kunskap som vårdpersonal i primärvården har ofta inte används.

Arbetsterapeuter kan vid behov hjälpa till att ändra en persons arbetssätt, föreslå olika hjälpmedel och anpassa både hemmet och arbetsplatsen.

Att få en sjukdom som artros kan innebära stora förändringar i livet. Krav på motion, träning och viktminskning innebär för en del människor ytterligare en förändring och kan därför väcka ett starkt motstånd. Ta en sak i taget, be om hjälp och försök acceptera att förändringar i livet måste få ta tid.

Hos fysioterapeuten

Behandlingspyramiden

Behandlingen vid artros kan liknas vid en pyramid. I botten finns den grundbehandling som alla med artros ska erbjudas: information, träning och viktminskning om det behövs. Nästa steg är behandlingar som kan beskrivas som komplement till grundbehandlingen: läkemedel, ortopedtekniska åtgärder och hjälpmedel. Högst upp i pyramiden finns operation, som bara blir aktuellt för en liten andel av alla med artros.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng