Så utvecklas artros

Artros är en ledsjukdom som börjar smygande och som sedan förvärras över många år. Artros drabbar främst ledbrosket, men även andra delar av leden påverkas, såsom ledkapsel, ledband, muskler och underliggande ben.

Utvecklingen av artros är oftast långsam och det är omöjligt att kunna veta hur sjukdomen kommer att utvecklas hos en enskild person. Sjukdomen går i skov, vilket innebär att perioder med mer intensiva symtom följs av perioder med mindre eller inga symtom. Längden på varje skov kan variera.

Du kan få artros i alla leder, men de leder som drabbas oftast är höft, knä och fingrar.

Artros kännetecknas framför allt av en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket, där nedbrytningen går fortare än uppbyggnaden. Anledningen till obalansen kan vara att ett friskt brosk utsätts för allt för stor monoton belastning under lång tid, eller på normal belastning av ett försvagat eller sjukt brosk.

Led med artros

Brosket behöver varierad belastning för att må bra. Det är viktigt för dig som lever med artros att veta att det inte är skadligt för brosket med belastning, aktivitet och träning.

Artros ökar kraftigt med stigande ålder. Det beror framför allt på att den som en gång har fått artros har sjukdomen livet ut. Hög ålder ger inte per automatik artros, det vill säga alla äldre får inte artros.

Hur blir det med åren – blir det bara värre?

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng