Träna med hjärnan så träningen funkar - Reumatikerförbundet

Träna med hjärnan så träningen funkar

Hur får man träning att fungera och hur ökar man chanserna att den faktiskt blir av? Det försöker forskaren Eva Ageberg komma underfund med och arbetar med att ta fram och få in olika principer som förbättrar träningen och som också ökar chanserna för den som genomgår en rehabilitering att komma tillbaka i fullgott skick. Patienter i rehabilitering ska bli bättre på att träna och det gäller både fysiskt och mentalt. Train the brain kallas modellen som tagits fram.

Fysisk träning där tankar och känslor ingår kan ge bättre effekt.

Ta till exempel en artrospatient som behöver göra en klassisk övning; att kliva upp och ner på en stepbräda, hur kul är det i längden? Här behöver jag hitta en specifik situation som patienten behöver klara, säg att den har en vän som bor på tre trappor utan hiss. Då är det där vi är, med tankar och känslor, under tiden personen utför övningen. Personen ska tänka sig att den går upp för just den trappan, för att ta en fika hos sin vän. Då får rörelsen ett syfte, blir mer meningsfull, relevant och kul. Och kopplingen mellan rehabträningen och vardagliga situationer blir tydligare.

Träffa Eva Ageberg som berättar om sin forskning kring rehabilitering

Varför gör vi så här och hur kan vi göra det bättre?

Den röda tråden genom karriären för Eva Ageberg, professor i fysioterapi vid Lunds universitet, är att det hon arbetar med måste ha en faktisk relevans för patienten. Det kan vara ett aldrig så vetenskapligt väldesignat forskningsprojekt men om det inte är utformat så att de som behöver det kan tillgodogöra sig samma resultat under sina egna förutsättningar, ja då behöver man tänka om enligt Eva.

Hon befinner sig helst i skärningspunkten mellan fysioterapi, ortopedi, psykologi och biomekanik där hon binder samman många olika expertiser mot ett gemensamt mål – rehabilitering för patientens bästa.

– Det blir sällan bra med ’här kommer forskarna med ett träningsprogram’, förklarar hon. Problemet är att den rehabträning som idag utgår från publicerade forskningsresultat ofta är jättetråkig, fortsätter hon med ett skratt, det vi gör måste funka i den riktiga världen.

Eva Agebergs forskning kretsar kring ledskador och spänner över individens hela livscykel; tonåringar med hög risk att skada lederna inom idrott, unga vuxna som har skadat sig och som behöver rehab, de något äldre som skadat sig och riskerar utveckla artros samt äldre som har artros och behöver behandling.

Konceptet är att inte jobba med enskilda övningar utan utifrån modeller och principer som efter modifieringar går att applicera på olika grupper och individer.

– Träning är ofta grunden i behandling vid skada i leder, men den måste vara meningsfull och därför måste vi jobba tvärvetenskapligt, gemensamt över olika professioner, säger Eva.

Hon tillstår dock att det blir komplext att skapa plattformen utifrån vilken de olika expertiserna ska arbeta, vid projektets början saknas något så basalt som ett gemensamt språk kring det man tänker göra. Men utmaningen avskräcker inte Eva, som hon säger:

– Har man en riktigt bra frågeställning vill man bara sätta igång och ibland förstår jag inte i förväg hur komplicerat det kommer bli. Eller hur lång tid det kommer att ta. Det är nog tur, skrattar hon.

Risken att skada sig vid idrottsutövning är stor men forskning har visat att man kan minska risken med upp till 50% med förebyggande träning. Om den görs. Här försöker Eva Ageberg förändra ifrån grunden. Det handlar om att involvera de som ska använda träningen, skapa nya rutiner och beteenden vilket tar tid. Men även Eva har fått tänka om:

– Från början sa jag att nu ska vi implementera skadeförebyggande träning men efter flera år så har jag landat i att nej, det gör vi inte alls – vi skapar idrottsspecifik träning med skadeförebyggande principer integrerat.

Skillnaden ligger i att Eva i samarbete med idrottsutövarna och tränarna tittar på vilka övningar de gör idag och arbetar in principerna som förebygger skada i den befintliga träningen. På så sätt ökar chanserna att den blir gjord. Samma sak med de individer som har skadat sig och ska rehabiliteras tillbaka till fullgott fysiskt skick igen. Det har visat sig att många inte återfår sin muskelstyrka eller förmåga att utföra olika rörelser i vardagen eller i sin idrott.

Här förbättrar man de befintliga träningsprogrammen, i syfte att patienterna ska bli bättre på att träna – både fysiskt och mentalt. Eva Agebergs hypotes är att fysisk träning där tankar och känslor ingår kan ge bättre effekt. Train the brain!

En annan hypotes som Eva arbetar med är att muskler skyddar en skadad led från att utveckla artros. Tanken är att musklerna kan stabilisera leden men varför det skulle vara så och hur är inte känt. Här handlar det om att under flera år observera och utvärdera patienter som fått en skada. I projektet sammanstrålar återigen många olika expertområden för att undersöka ett helt batteri av faktorer som kan ha inverkan på artrosutvecklingen. – Vi tänker att om bra muskler skyddar en skadad led mot artros, då är det en friskfaktor, säger Eva.

Ett tecken på att Eva Agebergs tänk kring modeller och principer fungerar visade sig när de testade principerna för träning för unga på en grupp äldre patienter med artros som stod på väntelista för att få en ledprotes. Principerna anpassades till de äldre så att det passade deras behov och det fungerade väldigt bra, så bra att modellen numera är testad i flera studier runtom i världen. Att arbeta utefter principer ställer högre krav på individanpassning och patientinvolvering men det är ju till syvende och sist patienten själv som måste göra jobbet.

– Varje individ är kompetent och äger frågan själv, kunskapen om sin kropp och vad som motiverar en, säger Eva. Min yrkesgrupp hjälper bara till att hitta det.

Text: Ingela Loell

Bli medlem!

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker. Du får varje år sex nummer av Reumatikervärlden.

Bli medlem

Mer kunskap och andras erfarenheter hittar du på Inloggad – Reumatikerförbundets exklusiva webb bara för medlemmar! Här kan du ta del av bland annat träning och kosttips. Det kostar 250 kronor per år och ger dig en rad medlemsförmåner som Reumatikervärlden. Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng