Träning viktigt vid spondylartrit - Reumatikerförbundet

Träning viktigt vid spondylartrit

rehabilitering träning

Vilken effekt har högintensiv träning hos människor med spondylartrit jämfört med dem som inte tränat? Hur fungerar högintensiv träning vid spondylartrit? Det ska Emma Haglund vid FoU Spenshult i Halmstad studera.

Spondylartrit är en grupp reumatiska sjukdomar som ger upphov till inflammation i ryggen, leder, senor och ibland tarmar eller ögonen. Människor med spondylartrit upplever ofta att smärta och symtom förbättras vid rörelse och fysisk aktivitet. Men det saknas kunskap kring hur mer högintensiv träning kan och bör utföras för att ge störst hälsoeffekter.

– Vi har en hypotes att mer högintensiv träning ska ge en positiv effekt på den låggradiga inflammationen dessa personer har i och med sjukdomen.

Om vi kan visa att den mer intensiva träningen dämpar de inflammatoriska processerna som driver på sjukdomen, så kan den användas som ”medicin”, och ingå som en del av behandlingen, säger Emma Haglund hoppfullt.

– Därför ska vi studera personer med spondylartrit som genomför högintensiv träning, tre gånger i veckan, under ett år. Vid studiens slut kommer träningsgruppen jämföras med en grupp som inte fått samma intensiva träning, säger Emma Haglund.

I den högintensiva träningsgruppen coachas deltagarna löpande genom träffar, telefon/videosamtal samt med sms-påminnelser under ett år. Alla deltagarna kommer testas med fysiologiska tester (exempelvis konditionstest, handstyrka, blodtryck, muskelmassa och fettmassa), blodprovstagning, samt frågeformulär kring till exempel smärta, upplevd hälsa, sjukdomsaktivitet och funktion.

Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra till ett träningskoncept som är möjligt att följa för alla, oavsett var man bor.

– Det vore bra om vi kan visa att enkla medel, som en träningsklocka och sms-påminnelser, som också skulle kunna vara lätta att implementera i vården, kan bli till nytta för patientgruppen i deras egenträning.

Då gynnar det flera, säger Emma Haglund. Många av de patienter hon kommit i kontakt med är träningsbenägna och märker att de mår bra av träning.

– Därför är det viktigt att vi lär oss hur vi kan få upp träningen till en viss nivå, både när det gäller mängd och intensitet. Men vi behöver också lära oss hur vi kan individanpassa träningen bättre, till exempel att få fler personer att våga och orka hålla i, för att uppnå större effekter.

Vad betyder det här stödet för dig?

– Detta är ett stort anslag för mig och vår forskargrupp. Det visar också att Reumatikerförbundet tror på denna forskning och att det anses viktigt för denna patientgrupp. Vi kommer använda pengarna till löner och till inköp av pulsklockor och EKG-utrustning.

Titel: Fysioterapeut, lektor, docent Högskolan Halmstad.
Forskning: Effekter av högintensiv konditionsträning för individer med inflammatorisk ryggsjukdom spondylartrit.
Anslag: 530 000 kr
Drivkraft: Det är alla möten med patienterna. Jag ser vilka uppoffringar de får göra, vilka konsekvenser sjukdomen medför, men också vilka effekter träning kan ge.

Ur: Forskningsrapporten 2021
Text: Fredrik Hed
Bilder: Adobe och privat
Tema: Forskningsrapporten och julen 2021, diagnos spondylartrit

Hela forskningsrapporten 2021 kan du ladda ner här

Ge en gåva

Forskningen behöver din gåva! Swisha enkelt med din mobil.

Söker du fler alternativ för att ge en gåva? Titta in här: Ge en gåva.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng