Trasslig mage? - Reumatikerförbundet

Trasslig mage?

Många med reumatisk sjukdom har också problem med magen. Vi reder ut vad forskningen vet om sambanden.

Gaser, värk, förstoppning eller diarré drabbar många med reumatisk sjukdom. Forskarna försöker fortfarande kartlägga hur sambanden ser ut. Det finns flera orsaker till att många med reuma­tism också har besvär från mag- och tarmka­nalen. En är att vissa mediciner vänder upp och ner på magen och gör att tarmarna krånglar.

– Av både NSAID-pre­ parat och metotrexat kan patienterna få biverk­ningar som påverkar mage och tarm, säger Lars Kla­reskog, professor i reumatologi vid Karolinska institutet, Kl.

Forskningen visar också att det finns samband mellan flera reumatiska sjukdomar och olika tarmsjukdomar, såväl inflammatoriska som icke inflammatoriska.

Kroniska tarmsjukdomar som inte ger upphov till inflammation kallas irritable bowel syndrome, IBS, och kan ge buksmär tor, förstoppning, diarre och gasbe­svär. Det finns ingen medicinsk behandling mot IBS utan det gäller för patienten att förstå sin sjukdom och vilken kost som fungerar bäst.

– IBS förekommer till exempel hos ungefär 20-30 procent av patienterna med inflammatorisk ryggsjukdom. Men det kan vara svårt att ställa diagnosen efter­ som det inte finns något bekräf­ tande test. Här handlar det i stäl­let om patientens beskrivning av problemen i kombination med att utesluta andra möjliga sjukdomar som förklaring, säger Jan Marsal, docent och gastroenterolog vid Skånes universitetssjukhus som forskar om mag-tarmkanalen och dess kopplingar till reumatiska sjukdomar.

Tarmen är ett av kroppens vik­tigaste organ. Den innehåller en stor del av kroppens immunsystem och mängder med bakterier. I dag forskas det mer än någonsin på tarmfloran. Trots det saknas många pusselbitar innan det går att säga exakt hur den påverkar våra leder och vice versa.

– Det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Inflammation i kroppen och lederna kan påverka tarmflo­ ran. Och tarmfloran kan utlösa inflammation i kroppen.

Jan Marsal, Skånes universitetssjukhus

Får du en reumatisk sjukdom och börjar behandla med vissa mediciner kan även det rubba tarmfloran, säger Jan Marsal. Lars Klareskog vid Karolinska institutet instämmer i att det har stor betydelse .

Detta vet vi idag


Protein visar risk för tarmsjukdom

Personer med ankyloserande spondylit, AS, har ökad risk för att utveckla inflam­matorisk  tarmsjukdom, IBD. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

En majoritet av patienterna i studien hade ökade nivåer av ett speciellt protein, F-calprotectin, i avföringen. F-cal­ protein stiger vid inflammation i tarmen. 1,5 procent av patienterna med AS utvecklade också Crohns sjukdom under en femårsperiod, och dessa patienter hade haft en förhöjd nivå av F-calprotectin.

Spondylartrit kopplat till lBD

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, delas in i under­ grupperna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Ibland räknas även gruppen mikroskopisk kolit hit. Den vanligaste kopplingen till reumatisk sjukdom är IBD i samband med spondylartrit. Ungefär 10 procent av spondylartritpatienterna har fått diagnos på sina tarmbesvär. Gastroenterologen Jan Marsal menar emellertid att nära hälften av patienterna med spondylartrit har en inflamma­ tion i tarmen som de kanske inte ens är medvetna om.

Patienter med IBD har ofta inflammatorisk ryggsjukdom

En norsk studie från bland annat Universitetssjuk­ huset i Oslo visar på ett starkt samband mellan inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, och inflammatorisk ryggsjuk­dom. I studien utgick forskarna från IBD-patienter och studera­ de vilka typer av ryggbesvär de får. Resul­taten visar en hög förekomst av ankyloserande spondy­lit, axial spondylartrit och inflammatorisk ryggsmärta 20 år efter att patienterna fått sin IBD-diagnos.

Källa: Journal of Crohn’s and Colitis

Reaktiv artrit och tarminfektion

Reaktiv artrit är ytterligare ett exempel på en reumatisk diagnos som hänger samman med tillståndet i tarmen. En tarminfektion, till exempel salmonella, leder till ledinflam­mation eller inflammation i ryggraden.

Systemisk skleros kan ge svårigheter att svälja

Vid systemisk skleros är mag­-tarmkanalen ofta inblandad i hela sjukdomen. Bindvävsbild­ning i magsäck och matstrupe kan leda till svårigheter att svälja.

Tarmfloran ser ut att ha betydelse vid RA

Studier har visat att perso­ner med RA har en tarmflora som skiljer sig från personer som inte har RA. En teori är att RA i vissa fall triggas av en tarmbakterie eller en obalans i tarmens mikrobiota, där förutom bakterier även virus och svampar ingår.

Läs mer om fibromyalgi, reumatoid artrit (RA), Reaktiv artrit, Systemisk skleros

Mer att läsa: Långläsning

Text: Matilda Lann
Bild: RV
Ur Reumatikervärlden 6/2018
Tema: Magbesvär

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker.

Bli medlem

Det kostar 250 kronor per år och ger dig en rad medlemsförmåner som Reumatikervärlden. Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng