Trots protester ger Region Stockholm klartecken för vårdval reumatologi - Reumatikerförbundet

Trots protester ger Region Stockholm klartecken för vårdval reumatologi

Trots protester från patientorganisationer, profession och forskare röstade Region Stockholm för att införa vårdval reumatologi, på sitt budgetfullmäktige den 19-20 november.

– De partier som röstat för vårdval reumatologi har försäkrat oss om att Reumatikerförbundet och professionen ska inkluderas vid vårdvalets utformning. Det blir avgörande för att säkerställa att kvalitet och likvärdig vård bibehålls i det nya förslaget, säger Monica Rosenblom, ordförande Reumatikerdistriktet Stockholms län.

För drygt två år sedan röstade en majoritet av ledamöterna i Region Stockholm mot ett införande. Reumatikerförbundet välkomnade beslutet med hänvisning till vårdvalets nationella konsekvenser. Eftersom vårdvalet inte begränsar antalet vårdgivare riskerar Region Stockholm att dränera övriga Sverige på kompetens, liknande den effekt som blev efter införandet av vårdval hud, vårdval allergi och vårdval öron-näsa-hals.

– Det är ett olöst problem och en kvarhängande oro att vårdval reumatologi försämrar grannregionernas möjligheter att erbjuda vård i tid. Det finns ett behov av fler reumatologer i hela landet, inte bara i Region Stockholm. Det är bra att fler patienter med reumatisk diagnos får behandling här, men inte på bekostnad av patienterna med reumatiska sjukdomar i resten av Sverige, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Frågan om vårdval reumatologi hanteras framöver av Hälso-och sjukvårdsnämnden som utreder och föreslår ett förslag till beslut under kommande budgetår.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng