Undernäring är vanligt vid ledgångsreumatism - Reumatikerförbundet

Undernäring är vanligt vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), är det vanligt med undernäring och reumatoid kakexi, minskad muskelmassa i kombination med normal eller ökad fettmassa i kroppen.

I den här avhandlingen (2012) undersöks vilka metoder som är bäst på att identifiera de RA-patienter som är undernärda. I avhandlingen studeras också hur vanligt det är med reumatoid kakexi och hur patientens matvanor påverkar sjukdomen.

Nytta för personer med RA

Bättre metoder att upptäcka om en person är undernärd ökar möjligheterna för att ge rätt vård direkt. I nuläget ges inte rekommendationer om vilken typ av mat en person med RA bör äta för att må bättre. Fortsatt forskning om hur matvanor påverkar symtomen vid RA kan komma att ge tydligare bevis för om en viss typ av mat kan hjälpa och dieten kan då också tas upp som en del i vården.

Avhandlingens studier

RA kännetecknas av inflammation i kroppens leder. Inflammationen gör så att nedbrytningen av muskelvävnad i kroppen är större än nybildandet. Nedbrytning och nybildande av muskelvävnad är en normal process i kroppen och hos friska personer är den i balans. Den ökade nedbrytningen av muskler kan leda till undernäring. Många RA-patienter lider av undernäring utan att det upptäcks i vården.

Metoder att hitta undernärda patienter

I den första studien undersöktes vilken metod som fungerar bäst för att hitta de RA-patienter som är undernärda. Bland de 60 RA-patienter från slutenvård som var med i studien hade de flesta ett normalt eller förhöjt BMI, body mass index. BMI är ett mått på om en person är normalviktig eller inte. Trots att de flesta patienterna hade ett normalt eller förhöjt BMI visade flera metoder att en stor andel av patienterna ändå var undernärda. Den metod som fungerade bäst heter MNA, Mini Nutritional Assessment, som är ett frågeformulär där uppgifter om matvanor och viktminskning fylls i och utvärderas.

Många RA-patienter är undernärda

I den andra studien studerades kroppssammansättning och undernäring hos RA-patienter i öppenvård. Två olika metoder som kan mäta mängden fett och muskelmassa i kroppen jämfördes också. Studien visade att minskad muskelmassa och ökad fettmassa, reumatoid kakexi, var vanligt även i den här gruppen. Många var också undernärda. Reumatoid kakexi kunde inte upptäckas med BMI eller MNA men däremot med de metoder som mäter fett och muskelmassa separat.

Glutenfri vegankost dämpar inflammationen

I den tredje studien undersöktes hur kosten påverkar RA-patienter. Under ett år fick 66 patienter äta glutenfri vegankost och denna förändring av matvanor ledde till minskad inflammatorisk aktivitet, vikt och BMI. Patienterna fick också förbättrade blodfetter. Den glutenfria vegankosten ledde till förändringar som både kan dämpa inflammationen och minska risken för åderförkalkning.

Vegetarisk och medelhavslik kost ger bättre blodfetter

I den fjärde studien undersöktes hur kosten påverkar kroppssammansättningen och vilka fetter som lagras i kroppen. De patienter som åt en vegetarisk eller medelhavslik kost hade mer fleromättade fetter i sitt kroppsfett än de som åt en vanlig kost. Medelhavslik och vegetarisk kost gav också bättre blodfettvärden.

Forskningen fortsätter

Efter disputationen har Ann-Charlotte fortsatt att undersöka kostens betydelse för att utveckla RA. Hon är också projektkoordinator för en livsstilsmottagning på Karolinska i Huddinge där de hjälper patienter att sluta röka, öka sin fysiska aktivitet och att ändra sin kost.

Titel: Nutritional status, body composition and diet in patients with rheumatoid arthritis

Författare: Filosofie doktor Ann-Charlotte Elkan, avdelningen för reumatologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Läs Ann-Charlotte Elkans avhandling om malnutrition (engelska), en svensk sammanfattning finns på sid 34

Här finner du mer om kost och reumatisk sjukdom

Länk till diagnossidorna om ledgångsreumatism

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng